Zverejnený dokument BYTOVÝ DOM s polyfunkciou, ul. Idanská v Košiciach

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
13.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
11.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
BYTOVÝ DOM s polyfunkciou, ul. Idanská v Košiciach
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o prerušení stavebného konania pre stavbu BYTOVÝ DOM s polyfunkciou, ul. Idanská v Košiciach
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
gaz_kacej_bd_idanska_sp.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 211,96 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.