Zverejnený dokument Krásna nad Hornádom, Vyšný dvor, výstavba chodníka

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
11.07.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
07.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Krásna nad Hornádom, Vyšný dvor, výstavba chodníka
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie "Krásna nad Hornádom, Vyšný dvor, výstavba chodníka"
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
krasna_nh_vysny_dvor_chodnik.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 412,46 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.