Zverejnený dokument N Á V R H Záverečného účtu Obce Plavé Vozokany

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Plavé Vozokany
Zverejnené od:
21.05.2019
Registratúrna značka:
F-U1
Autor dokumentov:
Obec Plavé Vozokany
Zverejnené do:
21.05.2029
Číslo registratúrneho záznamu:
A-10
Názov dokumentu:
N Á V R H Záverečného účtu Obce Plavé Vozokany
Typ dokumentu:
Elektronický úradný dokument
Anotácia dokumentu:
N Á V R H Záverečného účtu Obce Plavé Vozokany a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Typ obdobného zverejnenia:
Úradná tabuľa orgánu verejnej moci
Dátum začiatku obdobného zverejnenia:
21.05.2019
Dátum ukončenia obdobného zverejnenia:
21.05.2019
Názov prílohy:
Návrh ZU obce za rok 2018.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 1,2 MB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.