Zverejnený dokument Oznámenie - Štatistické zisťovanie RÚ 2023