Zverejnený dokument 24Csp/88/2022 - oznam o VVR 8.3.2023