Zverejnený dokument Návrh plánu kontrolnej činnosti