Zverejnený dokument Usmernenie zápisu detí do MŠ

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Púchov
Zverejnené od:
26.03.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Púchov
Zverejnené do:
12.05.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
63/2020
Názov dokumentu:
Usmernenie zápisu detí do MŠ
Typ dokumentu:
Iný elektronický dokument
Anotácia dokumentu:
Usmernenie zápisu detí do MŠ
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Usmernenie MŠ.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 564,39 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.