Zverejnený dokument 4U/3/2011 - uzn (úschova pripadne štátu) - podpísané osobne