Zverejnený dokument Oznamenie_Markovic_Martin

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Senica
Zverejnené od:
12.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Senica
Zverejnené do:
30.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznamenie_Markovic_Martin
Anotácia dokumentu:
Oznamenie_Markovic_Martin
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
GEN_4aeb3efc-99f1-4477-8c45-54fe8f589bad.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 188,52 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.