Zverejnený dokument Oznámenie o uložení zásielky - Malíková Nikola