Zverejnený dokument Verejná vyhlaška

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Pezinok
Zverejnené od:
14.01.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Pezinok
Zverejnené do:
25.02.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhlaška
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška - Oznámenie o dražbe 003/2020
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Verejná vyhlaška.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 3,48 MB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.