Zverejnený dokument Rozhodnutie vo veci uskutočnenia objektov vodných stavieb,"Technická infraštruktúra",parc. 142/4