Zverejnený dokument Verejná vyhláška - "Trenčianske Stankovce a priľahlé obce Mníchova Lehota - kanalizácia"

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Trenčianska Turná
Zverejnené od:
14.02.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Trenčianska Turná
Zverejnené do:
14.03.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška - "Trenčianske Stankovce a priľahlé obce Mníchova Lehota - kanalizácia"
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška - "Trenčianske Stankovce a priľahlé obce Mníchova Lehota - kanalizácia", oznámenie o začatí konania na predĺženie platnosti stavebného povolenia. 194.2020-verejna-vyhlaska-tr.stankovce-mnichova-lehota-kanalizacia-predlzenie-platnosti.pdf [PDF, 925,24 kB]
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
194.2020-verejna-vyhlaska-tr.stankovce-mnichova-lehota-kanalizacia-predlzenie-platnosti.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 925,24 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.