Zverejnený dokument 24C/74/2022 - oznam o VVR 8.3.2023