Zverejnený dokument Návrh Záverečného účtu Obce Žaškov za rok 2019

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Žaškov
Zverejnené od:
26.03.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Žaškov
Zverejnené do:
30.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh Záverečného účtu Obce Žaškov za rok 2019
Anotácia dokumentu:
Návrh Záverečného účtu Obce Žaškov za rok 2019 tu stiahnuť [https://www.zaskov.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah99_2.pdf&original=Návrh záverečného účtu obce Žaškov za rok 2019.pdf]
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Návrh záverečného účtu obce Žaškov za rok 2019.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 1,35 MB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.