Zverejnený dokument Zmluva o dielo - úprava povrchu MK