Zverejnený dokument Oznámenie o uložení zásielky na pošte

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Sereď
Zverejnené od:
03.12.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Sereď
Zverejnené do:
23.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky na pošte
Typ dokumentu:
Iný elektronický dokument
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky na pošte Miroslava Kňažíková, Roman Šárik, František Mizera
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Typ obdobného zverejnenia:
Úradná tabuľa orgánu verejnej moci
Dátum začiatku obdobného zverejnenia:
03.12.2019
Dátum ukončenia obdobného zverejnenia:
23.12.2019
Názov prílohy:
Oznámenie o zásielke - pošta.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 273,74 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.