Zverejnený dokument Plán udržateľnej mobility KSK

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Veľký Horeš
Zverejnené od:
30.06.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Veľký Horeš
Zverejnené do:
31.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
OCU 99/2020-002
Názov dokumentu:
Plán udržateľnej mobility KSK
Typ dokumentu:
Iný elektronický dokument
Anotácia dokumentu:
Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja - záverečné stanovisko
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja-záverečné stanovisko.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 1,16 MB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.