Zverejnený dokument CUET-00012/2020/OUMI

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Michalovce
Zverejnené od:
30.06.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Michalovce
Zverejnené do:
29.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-MI-PLO-2020/012498-001
Názov dokumentu:
CUET-00012/2020/OUMI
Anotácia dokumentu:
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
14.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 68,74 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
Zverejnenie internetovej sránky.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 109,04 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.