Zverejnený dokument Opatrenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Liptovský Mikuláš k africkému moru ošípaných

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Beňadiková
Zverejnené od:
23.05.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Beňadiková
Zverejnené do:
21.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Opatrenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Liptovský Mikuláš k africkému moru ošípaných
Anotácia dokumentu:
Opatrenie RVPS LM k AMO [https://www.benadikova.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah264_1.pdf&original=3555_200522144831_001.pdf]
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
3555_200522144831_001.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 1,09 MB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.