Zverejnený dokument Výzva č. Z5/2019 - príspevok na zateplenie RD

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zverejnené od:
15.05.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zverejnené do:
30.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
16308/2019/SBPMR/34958
Názov dokumentu:
Výzva č. Z5/2019 - príspevok na zateplenie RD
Anotácia dokumentu:
Výzva č. Z5/2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Vyzva-Z5_2019.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 472,62 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.