Zverejnený dokument Zámer navrhovanej činnosti „Sklady KLM Sliač“

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Kováčová, okres Zvolen
Zverejnené od:
17.09.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Kováčová, okres Zvolen
Zverejnené do:
06.10.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zámer navrhovanej činnosti „Sklady KLM Sliač“
Anotácia dokumentu:
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
2020. 09. Sklady KLM Sliač Informácia o zámere navrhovanej činnosti 09.2020.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 201,5 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.