Zverejnený dokument Verejná vyhláška - výzva

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
10.06.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
08.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška - výzva
Typ dokumentu:
Iný elektronický dokument
Anotácia dokumentu:
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Typ obdobného zverejnenia:
Úradná tabuľa orgánu verejnej moci
Dátum začiatku obdobného zverejnenia:
10.06.2019
Dátum ukončenia obdobného zverejnenia:
08.08.2019
Názov prílohy:
vyzva lesy.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 812,96 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
Nova stolna.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 109,07 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
situacia lesy.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 1,78 MB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.