Zverejnený dokument Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb