Zverejnený dokument CUET-00011/2020/OUMI

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Michalovce
Zverejnené od:
30.06.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Michalovce
Zverejnené do:
29.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-MI-OSZP-2020/011851-002
Názov dokumentu:
CUET-00011/2020/OUMI
Anotácia dokumentu:
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
40.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 572,16 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
35.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 75,93 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.