Zverejnený dokument Oznámenie o doručení písomnosti

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Považská Bystrica
Zverejnené od:
12.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Považská Bystrica
Zverejnené do:
26.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti Dominika Kukučková
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
GEN_e72dd791-9e06-463a-ba8c-b1d6d5d1b675.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 169,48 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.