Zverejnený dokument 10P/42/2022 - Oznámenie na ÚT - podpísané pečaťou