Zverejnený dokument Zrušenie zásad odmeňovania/návrh zásad odmeňovania

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Plavé Vozokany
Zverejnené od:
07.06.2019
Registratúrna značka:
UF3
Autor dokumentov:
Obec Plavé Vozokany
Zverejnené do:
07.06.2029
Číslo registratúrneho záznamu:
A-10
Názov dokumentu:
Zrušenie zásad odmeňovania/návrh zásad odmeňovania
Typ dokumentu:
Elektronický úradný dokument
Anotácia dokumentu:
ZRUŠENIE ZÁSAD ODMEŇOVANIA ZÁSTUPCU STAROSTU, POSLANCOV, PREDSEDOV, ČLENOV KOMISIÍ A ZAPISOVATEĽOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PLAVÝCH VOZOKANOCH /Zásady odmeňovania zástupcu starostu, poslancov, predsedov, členov komisií a zapisovateľov Obecného zastupiteľstva v Plavých Vozokanoch
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Typ obdobného zverejnenia:
Úradná tabuľa orgánu verejnej moci
Dátum začiatku obdobného zverejnenia:
07.06.2019
Dátum ukončenia obdobného zverejnenia:
07.06.2029
Názov prílohy:
Návrh o zrušení Zásad odmeňovania poslancov .....pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 387,28 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
Návrh Zásad odmeňovania poslancov ........pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 404,86 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.