Zverejnený dokument Komunitný plán sociálnych služieb 2018 - 2023

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Liptovské Sliače
Zverejnené od:
11.07.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Liptovské Sliače
Zverejnené do:
06.04.2068
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Komunitný plán sociálnych služieb 2018 - 2023
Anotácia dokumentu:
Komunitný plán obce Liptovské Sliače 2018-2023  [https://www.liptovskesliace.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah304_7.pdf&original=Komunitny plan 2018 - 2023 final obec liptovské sliače.pdf], PDF dokument 2590 kB
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Komunitny plan 2018 - 2023 final obec liptovské sliače.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 2,52 MB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.