Zverejnený dokument 6Csp/46/2020 - Oznámenie o doručení písomnosti - podpísané pečaťou