Zverejnený dokument Výberové konanie na pracovnú pozíciu: Referent pre dopravu

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
22.05.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
20.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výberové konanie na pracovnú pozíciu: Referent pre dopravu
Anotácia dokumentu:
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu: referent pre dopravu. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke v termíne do 05.06.2020
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
ziadost_o_vypis_z_registra_trestov.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 191,27 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
dotaznik_vyberove_konanie.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 411,46 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
dotaznik_vyberove_konanie.docx
Typ a veľkosť:
file icon: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 26,97 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
ziadost_o_vypis_z_registra_trestov.xlsx
Typ a veľkosť:
file icon: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 11,95 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.