Zverejnený dokument Hromadná VV Rozhodnutie 21923-22216/2021