Zverejnený dokument Uznesenia zo 7. zasadnutia MsZ

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Moldava nad Bodvou
Zverejnené od:
11.07.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Moldava nad Bodvou
Zverejnené do:
09.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Uznesenia zo 7. zasadnutia MsZ
Anotácia dokumentu:
Uznesenia zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 09.07.2019.
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
007-uznesenia.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 234,18 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.