Zverejnený dokument Obnova bytového domu Čingovská 11, Košice - odstránenie systémových porúcho loggií

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
08.01.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
30.01.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova bytového domu Čingovská 11, Košice - odstránenie systémových porúcho loggií
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o predčasnom užívaní časti stavby podľa § 83 stavebného zákona a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
cingovska_11_predc_kr.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 391,2 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.