Zverejnený dokument Stavebné povolenie

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
09.09.2019
Registratúrna značka:
20-2276-3/2019-Jr
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
25.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
20-2276-3/2019-Jr
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie
Typ dokumentu:
Iný elektronický dokument
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie na stavbu s názvom "SNV - ul. Mickiewicza, Šoltésova - úprava NN a DP"
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Typ obdobného zverejnenia:
Úradná tabuľa orgánu verejnej moci
Dátum začiatku obdobného zverejnenia:
09.09.2019
Dátum ukončenia obdobného zverejnenia:
25.09.2019
Názov prílohy:
20. 2276-ENERPRO_VV.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 209,79 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.