Zverejnený dokument 27C/37/2021 - Oznámenie o doručovaní písomnosti - Gabriel Kiss - podpísané pečaťou