Zverejnený dokument 8Csp/98/2022 - oznámenie o VVR