Zverejnený dokument Mesto Trnava - 24723/2020

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
30.06.2020
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
31.12.2050
Číslo registratúrneho záznamu:
OSaŽP/35217-24723/2020/Ivá
Názov dokumentu:
Mesto Trnava - 24723/2020
Anotácia dokumentu:
Mesto Trnava zverejňuje stavebné povolenie na stavbu - Urbanistický súbor Zátvor II. - Občianska vybavenosť - Piešťanská cesta - SO 02 Objekt občianskej vybavenosti B - M - parc. č. 5292/310, 5292/468, 5292/341, 5292/107 - Ulica Východná, Trnava. Podrobnosti v texte rozhodnutia.
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
24723-2020-Z.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 7,08 MB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.