Zverejnený dokument Rozhodnutie o umiestnení stavby Preložka VN vedenia, LUXHAUS, Mlynica