Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
JUDr. Stacho Chladný, exekútor
Zverejnené od:
24.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
JUDr. Stacho Chladný, exekútor
Zverejnené do:
08.04.2025
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
EX 21791/16 Dražobná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
24.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
01.01.2025
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
ZEVO Košice – modernizácia a zabezpečenie prevádzkovej stability zariadenia na energetické využitie odpadov v areali prevadzky nachádzajúcej sa juhovýchodne od mesta Košice, v katastri mestskej časti Košice – Barca
Anotácia dokumentu:
<div> Záznam úradnej tabule: ZEVO Košice – modernizácia a zabezpečenie prevádzkovej stability zariadenia na energetické využitie odpadov, v areáli prevádzky zariadenia na energetické využitie odpadov nachádzajúcej sa juhovýchodne od mesta Košice, v katastri mestskej časti Košice – Barca <div />
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Sučany (OVM)
Zverejnené od:
24.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Sučany (OVM)
Zverejnené do:
30.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o štatistickom zisťovaní
Anotácia dokumentu:
<div>List_IKT_obce_Kraj5.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 938.61 kB<div />
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Veľký Grob
Zverejnené od:
24.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Veľký Grob
Zverejnené do:
20.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob na II. polrok 2024
Anotácia dokumentu:
V súlade s ustanovením § 18 f, ods. 1 písmeno b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavná kontrolórka obce Veľký Grob PhDr. Zlatica Opáleková predkladá návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2024. Kontrolná činnosť bude vykonávaná v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona  č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE VEĽKÝ GROB NA II. POLROK 2024 [https://www.velkygrob.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah646_18.pdf&original=Návrh PKČ 2_2024.pdf]_ __Typ: PDF dokument, Velkosť: 292.96 kB_  
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Komárno (OVM)
Zverejnené od:
24.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Komárno (OVM)
Zverejnené do:
13.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
44576/OPaVP/2024
Názov dokumentu:
Oznámenie_Západoslovenská distribučná, a.s.
Anotácia dokumentu:
Plánované prerušenie distribúcie elektriny_12.6.2024
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Komárno (OVM)
Zverejnené od:
24.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Komárno (OVM)
Zverejnené do:
12.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
44574/OPaVP/2024
Názov dokumentu:
Oznámenie_Západoslovenská distribučná, a.s.
Anotácia dokumentu:
Plánované prerušenie distribúcie elektriny_11.6.2024
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Komárno (OVM)
Zverejnené od:
24.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Komárno (OVM)
Zverejnené do:
12.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
44573/OPaVP/2024
Názov dokumentu:
Oznámenie_Západoslovenská distribučná, a.s.
Anotácia dokumentu:
Plánované prerušenie distribúcie elektriny_11.6.2024
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Trebišov
Zverejnené od:
24.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Trebišov
Zverejnené do:
08.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
13D/1275/2022 - Dokument dedicske_konanie_uznesenie_konvokacia_1713779742121.asice
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Banská Bystrica
Zverejnené od:
24.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Banská Bystrica
Zverejnené do:
08.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
26D/53/2022 - Uznesenie o nariadení likvidácie dedičstva
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prešov (OVM)
Zverejnené od:
24.04.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Prešov (OVM)
Zverejnené do:
08.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OVS/149/29775/2024
Názov dokumentu:
Oznámenie mesta o čase a mieste konania volieb
Anotácia dokumentu:
Oznámenie mesta Prešov o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu pre voličov s adresou trvalého pobytu Prešov.