Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Zvolen (OVM)
Zverejnené od:
29.07.2021
Registratúrna značka:
AE
Autor dokumentov:
Mesto Zvolen (OVM)
Zverejnené do:
31.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
ORG/169/2021/82920/jhra
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška od JUDr. Koukalovej - Alena Oláhová
Anotácia dokumentu:
V y z ý v a Alenu Oláhovú, aby sa v lehote jedného mesiaca od zverejnenia tejto vyhlášky na úradnej tabuli súdu prihlásila u súdneho komisára JUDr. Zuzany Koukalovej, Trhová 4, Zvolen alebo u procesného opatrovníka - Mesto Zvolen, Mestský úrad, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Bratislava I
Zverejnené od:
29.07.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Bratislava I
Zverejnené do:
16.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
oznámenie o doručovaní písomností 36CbR/328/2018-43CbR
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Bratislava I
Zverejnené od:
29.07.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Bratislava I
Zverejnené do:
16.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
oznámenie o doručovaní písomností 36CbR/329/2018-43CbR
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Zvolen (OVM)
Zverejnené od:
29.07.2021
Registratúrna značka:
AE
Autor dokumentov:
Mesto Zvolen (OVM)
Zverejnené do:
16.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
ORG/169/2021/82918/jhra
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška Daňový úrad B. Bystrica - MUDr. Iveta Tuhárska
Anotácia dokumentu:
Adresát písomností: MUDr. Iveta Tuhárska Naposledy sídlo/pobyt:, 960 01 Zvolen Písomnosť č. 101280410/2021 zo dňa 20.07.2021 je uložená na Daňovom úrade Banská Bystrica na pobočke Zvolen, Kozačeka 2180/38, 960 99 Zvolen.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Košice
Zverejnené od:
29.07.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Košice
Zverejnené do:
14.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00183/2021/OUKE
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Košice
Zverejnené od:
29.07.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Košice
Zverejnené do:
14.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00181/2021/OUKE
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Košice
Zverejnené od:
29.07.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Košice
Zverejnené do:
14.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00182/2021/OUKE
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Košice
Zverejnené od:
29.07.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Košice
Zverejnené do:
14.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00184/2021/OUKE
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zverejnené od:
29.07.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zverejnené do:
14.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
30764/2021/SŽDD/86903
Názov dokumentu:
Odstránenie stavby
Anotácia dokumentu:
,,Transformátorová stanica TR12 a vzdušná VN linka k TR12“
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Látky
Zverejnené od:
29.07.2021
Registratúrna značka:
625/2020-713
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Látky
Zverejnené do:
13.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
TX1
Názov dokumentu:
Rozhodnutie - dodatočné povolenie stavby - terasa, altánok, Mgr. Bozó
Anotácia dokumentu:
VV-Rozhodnutie dodatočné povolenie stavby -Bozó.pdf (2.36 MB) [https://www.obeclatky.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah228_3.pdf&original=VV-Rozhodnutie dodatočné povolenie stavby -Bozó.pdf]
«123»