Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Galanta
Zverejnené od:
22.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Galanta
Zverejnené do:
24.09.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
26Csp/104/2024 - oznámenie o VVR, T:24.09.20241 - podpísané pečaťou
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Malacky
Zverejnené od:
22.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Malacky
Zverejnené do:
27.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
5Csp/28/2024 - 5Csp/28/2024, Frederika Bóriková, 09.08.2001, Oznámenie o VVR - podpísané pečaťou
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Malacky
Zverejnené od:
22.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Malacky
Zverejnené do:
27.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
5Csp/27/2024 - 5Csp/27/2024, Boris Polák, 08.10.1990, Oznámenie o VVR - podpísané pečaťou
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Malacky
Zverejnené od:
22.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Malacky
Zverejnené do:
27.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
5C/94/2024 - 5C/94/2024, Radovan Drahoš, 16.11.1976, Oznámenie o VVR - podpísané pečaťou
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Zvolen
Zverejnené od:
22.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Zvolen
Zverejnené do:
25.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
13Csp/71/2024 - VVR TP 26/8 - Terézia Klincová
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Krajský súd, Banská Bystrica
Zverejnené od:
22.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Krajský súd, Banská Bystrica
Zverejnené do:
25.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
16Co/81/2023 - Oznámenie o VVR na 25.07.2024 - podpísané pečaťou
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Krajský súd, Banská Bystrica
Zverejnené od:
22.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Krajský súd, Banská Bystrica
Zverejnené do:
25.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
16CoCsp/13/2023 - Oznámenie o VVR na 25.07.2024 - podpísané pečaťou
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestský súd Košice
Zverejnené od:
22.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestský súd Košice
Zverejnené do:
21.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
13Csp/231/2023 - Oznámenie o verejnom vyhlásení rozsudku zo dňa 21.6.2024 (Orange Slovensko a.s. c/a Alexander Hmilanský)
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Martin
Zverejnené od:
22.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Martin
Zverejnené do:
14.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
6C/53/2024 - oznámenie z 21.06.2024 - podpísané pečaťou
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Prešov
Zverejnené od:
22.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Prešov
Zverejnené do:
05.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
5OdK/137/2024 - Uznesenie vyhlásenie konkurzu
Anotácia dokumentu: