Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - obec Zemianska Olča
Zverejnené od:
22.03.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - obec Zemianska Olča
Zverejnené do:
07.04.2028
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Deň otvorených dverí a veľkonočná tvorivá dielňa / Nyílt nap és húsvétváró alkotóműhely
Anotácia dokumentu:
SK.pdf (128.44 kB) [https://www.zemianskaolca.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1234_9.pdf&original=SK.pdf] HU.pdf (124.35 kB) [https://www.zemianskaolca.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1234_10.pdf&original=HU.pdf]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - obec Zemianska Olča
Zverejnené od:
22.03.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - obec Zemianska Olča
Zverejnené do:
07.04.2028
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
KONCERT
Anotácia dokumentu:
SK.pdf (73.11 kB) [https://www.zemianskaolca.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1235_9.pdf&original=SK.pdf] HU.pdf (72.62 kB) [https://www.zemianskaolca.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1235_10.pdf&original=HU.pdf]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Liešťany (OVM)
Zverejnené od:
22.03.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Liešťany (OVM)
Zverejnené do:
31.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o miere vytriedenia KO za rok 2022
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
22.03.2023
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
22.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
2.4.2-570-2023/12746
Názov dokumentu:
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Anotácia dokumentu:
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Modernizácia obaľovne živičných zmesí Strabag s. r.o., prevádzak Prievidza"
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
22.03.2023
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
22.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
2.4.2-570-2023/12746
Názov dokumentu:
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Anotácia dokumentu:
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Modernizácia obaľovne živičných zmesí Strabag s. r. o., prevádzka Prievidza"
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Partizánske (OVM)
Zverejnené od:
22.03.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Partizánske (OVM)
Zverejnené do:
31.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
1476/2023/4595-1
Názov dokumentu:
Oznámenie o úrovni vytriedenia KO 2022
Anotácia dokumentu:
1476/2023/4595-1
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené od:
22.03.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené do:
31.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zoznam služieb vykonaných komunálnym podnikom 20. 3.2023
Anotácia dokumentu:
<div>Zoznam služieb vykonaných komunálnym podnikom 20.3.2023<div />
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené od:
22.03.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené do:
31.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Denné hlásenie 20 .3.2023
Anotácia dokumentu:
<div>Zoznam služieb vykonaných komunálnym podnikom 20.3.2023<div />
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
22.03.2023
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
31.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2023/173-98/MBea
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Upozornenie - ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023 - usmernenie a žiadosť o informovanie verejnosti
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Žilina
Zverejnené od:
22.03.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Žilina
Zverejnené do:
23.05.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
14C/26/2022 - oznámenie o doručovaní písomnosti
Anotácia dokumentu: