Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Zverejnené od:
24.02.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Zverejnené do:
13.03.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf) Žiadateľ: Pelimo.prosecco s. r. o., Sklenárova 4, 821 09 Bratislava Prevádzka: predajňa potravín na Krížnej ul. 24 v Bratislave Vyvesené: 24.02.2017 - 13.03.2017
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Zverejnené od:
24.02.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Zverejnené do:
13.03.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf) Žiadateľ: SANISE spol. s.r.o., Hájska 1495/4, 900 23 Viničné Prevádzka: hostinec ,,HEŠTER", Trnavská 18, 900 01 Modra Vyvesené: 24.02.2017 - 13.03.2017
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Zverejnené od:
24.02.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Zverejnené do:
13.03.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf) Žiadateľ: Jet - s.r.o., Jaseňova 2790/21, 974 09 Banská Bystrica Prevádzka: predajňa mäsa, Nám. hraničiarov 8/A, o 851 03 Bratislava Vyvesené: 24.02.2017 - 13.03.2017
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Zverejnené od:
24.02.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Zverejnené do:
10.03.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf) Žiadateľ: Patrik Pittner, Nejedlého 9, 841 02 Bratislava Prevádzka: bio obchod na Krížnej ul. 21 v Bratislave Vyvesené: 23.02.2017 - 10.03.2017
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Zverejnené od:
24.02.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Zverejnené do:
10.03.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf) Žiadateľ: Bio obchodík, s. r. o., Komárnická 118/38, 821 02 Bratislava Prevádzka: bio obchod na Krížnej ul. 21 v Bratislave Vyvesené: 23.02.2017 - 10.03.2017
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Zverejnené od:
24.02.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Zverejnené do:
09.03.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf) Žiadateľ: VSpartner s.r.o., Pavlovská 3, 831 03 Bratislava Prevádzka: Súkromná materská škola a detské jasle Vendelín na Kostlivého 19 v Bratislave Vyvesené: 22.02.2017 - 09.03.2017
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Zverejnené od:
24.02.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Zverejnené do:
08.03.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf) Žiadateľ: Trnovec &, Partners, s.r.o., Partizánska 21, 900 01 Modra Prevádzka: ,,Cafe Modur", Štúrova 72 v Modre Vyvesené: 21.02.2017 - 08.03.2017
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Zverejnené od:
24.02.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Zverejnené do:
08.03.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf) Žiadateľ: M.Phong s. r. o., Radlinského 36, 811 07 Bratislava - Staré Mesto Prevádzka: bistro na Radlinského ul. 36 v Bratislave Vyvesené: 21.02.2017 - 08.03.2017
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Zverejnené od:
24.02.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Zverejnené do:
08.03.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf) Žiadateľ: Jana Spišiaková, Adámiho 447/17, 841 05 Bratislava - Karlova Ves Prevádzka: kaviareň na Mikulášskej 25 v Bratislave Vyvesené: 21.02.2017 - 08.03.2017
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Zverejnené od:
24.02.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Zverejnené do:
08.03.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf) Žiadateľ: Atyp BAU s.r.o., Jankolova 9, 851 04 Bratislava Prevádzka: kaviareň - cukráreň ,,PELA", Smaragdova 7, Bratislava Vyvesené: 21.02.2017 - 08.03.2017
Anotácia dokumentu:
«12»