Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
JUDr. Stacho Chladný, exekútor
Zverejnené od:
25.05.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
JUDr. Stacho Chladný, exekútor
Zverejnené do:
01.09.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
EX 20244/16 Dražobná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
JUDr. Marianna Vargová, exekútor
Zverejnené od:
25.05.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
JUDr. Marianna Vargová, exekútor
Zverejnené do:
28.06.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Dražobná vyhláška EX 203/2017-82
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zverejnené od:
25.05.2018
Registratúrna značka:
13615/2018/SCDPK/37331
Autor dokumentov:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zverejnené do:
08.06.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozhodnutie na predĺženie termínu platnosti stavebného povolenia na stavbu rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín-Nižná nad Oravou
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Medzev
Zverejnené od:
25.05.2018
Registratúrna značka:
ME/2018/001076
Autor dokumentov:
Mesto Medzev
Zverejnené do:
31.05.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Pozvánka na IV. zasadnutie MsZ mesta Medzev
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mgr. Peter Bertók
Zverejnené od:
25.05.2018
Registratúrna značka:
ED 32/18
Autor dokumentov:
Mgr. Peter Bertók
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
ED 32/18
Názov dokumentu:
Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov súdnym ex.
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
JUDr. Peter Molnár PhD., exekútor
Zverejnené od:
25.05.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
JUDr. Peter Molnár PhD., exekútor
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Informácia o spracúvaní osobných údajov
Anotácia dokumentu:
«1»