Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
07.12.2023
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
31.12.2050
Číslo registratúrneho záznamu:
OSaŽP/42328-124654/2023/Ivá
Názov dokumentu:
Mesto Trnava 124654_2023
Anotácia dokumentu:
Mesto Trnava zverejňuje kolaudačné rozhodnutie na časť stavby Obytné súboru - Zátvor II., Ulica Veterná, Trnava, v rozsahu stavebných objektov SO B07.1.9 Spevnené plochy (areálové) a parking, SO B07.2.9 Spevnené plochy (areálové) a parking, SO B07.2.10 Spevnené plochy a chodníky (vnútroblok) pre stavebníka Arboria BD7, s.r.o., IČO 52 134 997, Legionárska 10, 811 07 Bratislava-Staré Mesto. Podrobnosti v texte rozhodnutia.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
07.12.2023
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
31.12.2050
Číslo registratúrneho záznamu:
OSaŽP/42327-124658/2023/Ivá
Názov dokumentu:
Mesto Trnava 124658_2023
Anotácia dokumentu:
Mesto Trnava zverejňuje kolaudačné rozhodnutie na časť stavby Obytné súboru - Zátvor II., Ulica Veterná, Trnava, v rozsahu stavebných objektov SO 007 B07.1 Chodníky – verejný park, SO 007 B07.2 Chodníky – verejný park, pre stavebníka Arboria Land Development, s.r.o., IČO 50 265 041, Legionárska 10, 811 07 Bratislava-Staré Mesto. Podrobnosti v texte rozhodnutia.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené od:
07.12.2023
Registratúrna značka:
VV2023/137
Autor dokumentov:
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené do:
10.01.2025
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Štatistika rodinných účtov 2024
Anotácia dokumentu:
Informácia o štatistickom zisťovaní údajov pre štatistiku rodinných účtov v roku 2024, ktoré sa uskutoční v období od 1. decembra 2023 do 10. januára 2025.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Klenovec (OVM)
Zverejnené od:
07.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Klenovec (OVM)
Zverejnené do:
10.01.2025
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Štatistické zisťovanie
Anotácia dokumentu:
Štatistika rodinných účtov [https://www.klenovec.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah783_14.pdf&original=štatistické zisťovane.pdf]_ Typ: PDF dokument, Velkosť: 1010.25 kB_
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Švábovce
Zverejnené od:
07.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Švábovce
Zverejnené do:
31.12.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Schválený rozpočet Obce Mostová 2024-2026
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
07.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
22.12.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny mesačného nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o. - december 2023
Anotácia dokumentu:
<div>Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny mesačného nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 21.12.2023 (vrátane) do 15:00 hod. <div />
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Červený Kameň - Zverejňovanie na CUET
Zverejnené od:
07.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Červený Kameň - Zverejňovanie na CUET
Zverejnené do:
01.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Plán KČ na I. polrok 2024
Anotácia dokumentu:
Plán KČ na I. polrok 2024 [https://www.cervenykamen.sk/download_file_f.php?id=1959574]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Malacky (OVM)
Zverejnené od:
07.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Malacky (OVM)
Zverejnené do:
31.01.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OP/45400/HRI
Názov dokumentu:
Výzva - dotácie z rozpočtu mesta 2024
Anotácia dokumentu:
Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2024
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Horné Srnie
Zverejnené od:
07.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Horné Srnie
Zverejnené do:
25.01.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie oznámenia o dobrovoľnej dražbe Odosielateľ: U9 a.s., Bratislava  Oznámenie o dobrovoľnej dražbe [https://www.hornesrnie.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah285_1.pdf&original=img20231207_07084542.pdf]_ Typ: PDF dokument, Velkosť: 2.65 MB_
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Belá-Dulice - Zverejňovanie na CUET
Zverejnené od:
07.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Belá-Dulice - Zverejňovanie na CUET
Zverejnené do:
25.01.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zásady hospodárenia s majetkom Obce Belá-Dulice
Anotácia dokumentu:
[https://www.beladulice.sk/download_file_f.php?id=1959808]