Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Kúty
Zverejnené od:
31.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Kúty
Zverejnené do:
31.12.2033
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh všeobecne záväzného nariadenie č. ...../2023 o územnom pláne obce Kúty
Anotácia dokumentu:
Navrh všeobecne záväzného nariadenie č. .....2023 o územnom pláne obce Kúty.pdf (1.53 MB) [https://www.kuty.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah435_17.pdf&original=Navrh všeobecne záväzného nariadenie č. .....2023 o územnom pláne obce Kúty.pdf]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Kúty
Zverejnené od:
31.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Kúty
Zverejnené do:
31.12.2033
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh všeobecne záväzného nariadenie obce Kúty č. .... o podmienkach držania psov na území obce Kúty
Anotácia dokumentu:
Návrh všeobecne záväzného nariadenie obce Kúty č. .... o podmienkach držania psov na území obce Kúty.pdf (116.27 kB) [https://www.kuty.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah434_17.pdf&original=Návrh všeobecne záväzného nariadenie obce Kúty č. .... o podmienkach držania psov na území obce Kúty.pdf]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - obec Zemianska Olča
Zverejnené od:
31.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - obec Zemianska Olča
Zverejnené do:
16.02.2028
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
GALASHOW
Anotácia dokumentu:
GALASHOW.pdf (137.47 kB) [https://www.zemianskaolca.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1216_9.pdf&original=GALASHOW.pdf]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Komárno
Zverejnené od:
31.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Komárno
Zverejnené do:
30.01.2026
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
0nšA/1/2000 - Uznesenie zo dňa 30.1.2023, č.l.13 - podpísané osobne
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Sklabiňa
Zverejnené od:
31.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Sklabiňa
Zverejnené do:
31.12.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Dodávka servisného boxu pre tlačiareň
Anotácia dokumentu:
Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku servisného boxu pre multifunkčnú tlačiareň v počítačovej učebni ZŠ. dokument na stiahnutie [https://www.obecsklabina.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah2181_9.pdf&original=O-014.pdf]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Sklabiňa
Zverejnené od:
31.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Sklabiňa
Zverejnené do:
31.12.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Dodávka nástenných kalendárov
Anotácia dokumentu:
Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku nástenných kalendárov. dokument na stiahnutie [https://www.obecsklabina.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah2180_9.pdf&original=O-013.pdf]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Sučany (OVM)
Zverejnené od:
31.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Sučany (OVM)
Zverejnené do:
30.12.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OcUSu-0122/2023
Názov dokumentu:
„Logistický a výrobný areál Sučany“
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie informácií v zmysle ust. §35 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „Logistický a výrobný areál Sučany“
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Sučany (OVM)
Zverejnené od:
31.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Sučany (OVM)
Zverejnené do:
30.12.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OcUSu-0032/2023
Názov dokumentu:
„Obytný súbor Sučany – „Rezidencia Schulzov dvor“
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie informácií v zmysle ust. §35 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „Obytný súbor Sučany – „Rezidencia Schulzov dvor“
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Kúty
Zverejnené od:
31.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Kúty
Zverejnené do:
31.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh rozpočtu 2023
Anotácia dokumentu:
Návrh rozpočtu 2023.xlsx (25.36 kB) [https://www.kuty.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah157_1.xlsx&original=Návrh rozpočtu 2023.xlsx]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
31.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
31.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zmluva o poskytnutí FP - CZ Evanj. cirkvi SNV
Anotácia dokumentu:
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa: Evanjelickej materskej školy, Štefánikovo námestie 21, 052 01 Spišská Nová Ves