Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Vojčice
Zverejnené od:
15.12.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Vojčice
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Dodatok č. 1/2018 k Rokovaciemu poriadku OZ
Anotácia dokumentu:
Dodatok č. 1/2018 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva vo Vojčiciach
«1»