Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Veľký Krtíš - PMS
Zverejnené od:
26.06.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Veľký Krtíš - PMS
Zverejnené do:
04.08.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
O Z N Á M E N I E O VEREJNOM VYHLÁSENÍ ROZSUDKU 12Cb/58/2016
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Veľký Krtíš - PMS
Zverejnené od:
26.06.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Veľký Krtíš - PMS
Zverejnené do:
11.07.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
O Z N Á M E N I E O PO D A N E J Ž A L O B E 10Csp/80/2017
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Veľký Krtíš - PMS
Zverejnené od:
26.06.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Veľký Krtíš - PMS
Zverejnené do:
11.07.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
O Z N Á M E N I E O PO D A N E J Ž A L O B E 10Csp/235/2016
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Veľký Krtíš - PMS
Zverejnené od:
26.06.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Veľký Krtíš - PMS
Zverejnené do:
08.07.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
O Z N Á M E N I E O VEREJNOM VYHLÁSENÍ ROZSUDKU 11Csp/170/2016
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad vlády Slovenskej republiky - Petície
Zverejnené od:
26.06.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Vranov nad Topľou
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie výsledku vybavenia petície
Anotácia dokumentu:
Oznámenie výsledku vybavenia petície „Petícia za okamžité odstránenie zastávky MHD na Kukučínovej ulici vo Vranove nad Topľou - Čemernom“. Dokument obsahuje informácie o spôsobe vybavenia nekvórovej petície „Petícia za okamžité odstránenie zastávky MHD na Kukučínovej ulici vo Vranove nad Topľou - Čemernom“, ktorej vybavovateľom je Mesto Vranov nad Topľou.
«1»