Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Galanta
Zverejnené od:
30.05.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Galanta
Zverejnené do:
14.09.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
26Csp/62/2023 - oznámenie o VVR, T: 14.9.2023 - podpísané pečaťou
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Galanta
Zverejnené od:
30.05.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Galanta
Zverejnené do:
14.09.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
26C/37/2023 - oznámenie o VVR, T : 14.9.2023 - podpísané pečaťou
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Galanta
Zverejnené od:
30.05.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Galanta
Zverejnené do:
12.09.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
26Csp/49/2023 - oznámenie o VVR, T : 12.09.2023 - podpísané pečaťou
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Dunajská Streda
Zverejnené od:
30.05.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Dunajská Streda
Zverejnené do:
11.08.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
17C/5/2023 - oznámenie VVR T 11/8 - podpísané pečaťou
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Košice II
Zverejnené od:
30.05.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Košice II
Zverejnené do:
10.08.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
41Csp/157/2022 - Oznámenie o VVR - podpísané pečaťou
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Košice II
Zverejnené od:
30.05.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Košice II
Zverejnené do:
10.08.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
41Csp/159/2022 - Oznámenie o verejnom vyhlásenií rozsudku - podpísané pečaťou
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Dunajská Streda
Zverejnené od:
30.05.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Dunajská Streda
Zverejnené do:
08.08.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
17Csp/9/2023 - oznámenie ÚT predvolanie žalovaného T 8/9 - podpísané pečaťou
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Rimavská Sobota
Zverejnené od:
30.05.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Rimavská Sobota
Zverejnené do:
07.08.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
9Csp/68/2023 - oznámenie o VVR - podpísané pečaťou
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Košice II
Zverejnené od:
30.05.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Košice II
Zverejnené do:
03.08.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
41Csp/55/2023 - VVR - podpísané pečaťou
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Košice II
Zverejnené od:
30.05.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Košice II
Zverejnené do:
03.08.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
41Csp/146/2022 - Oznámenie o VVR - podpísané pečaťou
Anotácia dokumentu: