Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Žilina (OVM)
Zverejnené od:
05.03.2021
Registratúrna značka:
AG1
Autor dokumentov:
Mesto Žilina (OVM)
Zverejnené do:
22.12.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
134/2021-454/2021-OVOS-VNZ
Názov dokumentu:
Výzva vlastníkovi veci - bicykel zn. CTM Raptor 1.0 (opis veci a foto v prílohe)
Anotácia dokumentu:
(591) Výzva vlastníkovi veci - bicykel zn. CTM Raptor 1.0 (opis veci a foto v prílohe)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Spišský Štvrtok
Zverejnené od:
05.03.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Spišský Štvrtok
Zverejnené do:
04.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí nepožiadali užívacie práva
Anotácia dokumentu:
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom. výzva (596.36 kB) [https://www.spisskystvrtok.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah500_1.pdf&original=scan0294.pdf]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Spišský Štvrtok
Zverejnené od:
05.03.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Spišský Štvrtok
Zverejnené do:
04.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali užívacie práva
Anotácia dokumentu:
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom  výzva (644.78 kB) [https://www.spisskystvrtok.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah501_1.pdf&original=scan0295.pdf]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Trenčianska Turná (OVM)
Zverejnené od:
05.03.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Trenčianska Turná (OVM)
Zverejnené do:
04.04.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Územný plán obce Mníchova Lehota - doručenie Rozsahu hodnotenia
Anotácia dokumentu:
Územný plán obce Mníchova Lehota - Rozsah hodnotenia uzemny-plan-obce-mnichova-lehota-rozsah-hodnotenia.pdf [PDF, 504,62 kB]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nová Dedina (OVM)
Zverejnené od:
05.03.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Nová Dedina (OVM)
Zverejnené do:
04.04.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 13/2020
Anotácia dokumentu:
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 13/2020
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Michalovce (OVM)
Zverejnené od:
05.03.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Michalovce (OVM)
Zverejnené do:
04.04.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zápisnica s uznesením
Anotácia dokumentu:
Mesto Michalovce zverejňuje zápisnicu s uznesením z hlasovania formou písomného rozhodovania procesu per rollam Mestská školská rada Michalovce 01. marca 2021 - 02. marca 2021.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Sliač (OVM)
Zverejnené od:
05.03.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Sliač (OVM)
Zverejnené do:
03.04.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh zápisu do kroniky mesta Sliač - pripomienky do 31.5.2021
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto (OVM)
Zverejnené od:
05.03.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto (OVM)
Zverejnené do:
02.04.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozhodnutie - „Stavebné úpravy objektu služieb“ na Mikoviního ul. č. 15 v Bratislave, so súp. č. 3215 na pozemkoch parc. č. 11900/3 a 11900/5 v katastrálnom území Nové Mesto
Anotácia dokumentu:
2021-03-04
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Lučenec
Zverejnené od:
05.03.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Lučenec
Zverejnené do:
30.03.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zámer odpredať nehnuteľnosť - časť pozemku
Anotácia dokumentu:
na základe uznesenia MsZ č. 199/2020 zo dňa 15.12.2020
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Lučenec
Zverejnené od:
05.03.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Lučenec
Zverejnené do:
30.03.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zámer odpredať nehnuteľnosť - pozemok
Anotácia dokumentu:
na základe uznesenia MsZ č. 203/2020 zo dňa 15.12.2020
«123456»