Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Juh
Zverejnené od:
23.11.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Juh
Zverejnené do:
24.11.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2017 - oznámenie o strategickom dokumente
Anotácia dokumentu:
Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2017.
«1»