Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Trnavský samosprávny kraj
Zverejnené od:
20.09.2021
Registratúrna značka:
ME
Autor dokumentov:
Trnavský samosprávny kraj
Zverejnené do:
30.04.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
36999/2021
Názov dokumentu:
EON za rok 2020 v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448 - 2008 Z.z. o sociálnych službách
Anotácia dokumentu:
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 sa zverejňujú v zmysle požiadaviek zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (§ 72 ods.5)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Trnavský samosprávny kraj
Zverejnené od:
20.09.2021
Registratúrna značka:
ME
Autor dokumentov:
Trnavský samosprávny kraj
Zverejnené do:
30.04.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
36889/2021
Názov dokumentu:
Priemerné bežné výdavky a príjmy - za r. 2020
Anotácia dokumentu:
Priemerné bežné výdavky a príjmy za rok 2020 sa zverejňujú v zmysle požiadaviek zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Trnavský samosprávny kraj
Zverejnené od:
20.09.2021
Registratúrna značka:
ME
Autor dokumentov:
Trnavský samosprávny kraj
Zverejnené do:
31.03.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
36868/2021
Názov dokumentu:
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území TTSK 2021-2023
Anotácia dokumentu:
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2021-2023 je zverejňovaná v zmysle požiadaviek zákona o sociálnych službách. Koncepcia je vypracovaná na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb a komunitných plánov sociálnych služieb obcí v územnom obvode TTSK.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Levice
Zverejnené od:
20.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Levice
Zverejnené do:
11.11.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznam o verejnom vyhlásení rozhodnutia 16Csp/123/2020 - Peter Schwarz
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Levice
Zverejnené od:
20.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Levice
Zverejnené do:
06.11.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznam o verejnom vyhlásení rozhodnutia 16Csp/91/2020 - Josef Haluza
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Senec (OVM)
Zverejnené od:
20.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Senec (OVM)
Zverejnené do:
20.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky - Hadvigová
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky Adresát písomnosti / Odosielateľ písomnosti: Anna Hadvigová / Union zdravotná poisťovňa, a.s. Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ ureferenta služieb mesta na prízemí do:5.10.2021 Senci dňa :20.9.2021
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Svätoplukovo
Zverejnené od:
20.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Svätoplukovo
Zverejnené do:
11.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie verejnou vyhláškou
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška [https://www.svatoplukovo.eu/oznamy/oznamenie-verejnou-vyhlaskou-2.html]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Palárikovo
Zverejnené od:
20.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Palárikovo
Zverejnené do:
11.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Jaroslav Markusek
Anotácia dokumentu:
[-]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Palárikovo
Zverejnené od:
20.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Palárikovo
Zverejnené do:
11.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Andrea Glajšeková
Anotácia dokumentu:
[-]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Vysoké Tatry - Zverejňovanie na CUET
Zverejnené od:
20.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Vysoké Tatry - Zverejňovanie na CUET
Zverejnené do:
11.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje výberové konanie - riaditeľ Základnej umeleckej školy
Anotácia dokumentu:
Mesto Vysoké Tatry v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn [https://www.vysoketatry.sk/oznamy/mesto-vysoke-tatry-vyhlasuje-vyberove-konanie-riaditel-zakladnej-umeleckej-skoly.html]