Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
05.06.2020
Registratúrna značka:
DG1
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
31.12.2050
Číslo registratúrneho záznamu:
OSaŽP/36410-75812/2020/MH
Názov dokumentu:
Mesto Trnava 75812/2020
Anotácia dokumentu:
Dňa 01. júna 2020 podal stavebník - spoločnosť ASKO Invest Slowakei, s.r.o. žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu /Obchodný dom E BOX/ v rozsahu stavebného objektu /SO - 11 Areálové komunikácie a spevnené plochy/. Mesto Trnava zverejňuje informáciu o podaní tejto žiadosti. Bližšie informácie v texte.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Brezno
Zverejnené od:
05.06.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Brezno
Zverejnené do:
31.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prešov
Zverejnené od:
05.06.2020
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Prešov
Zverejnené do:
16.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
OVS/93/107921/2020
Názov dokumentu:
Oznam
Anotácia dokumentu:
Okresný súd Prešov - Predaj dedičstva po nariadení likvidácie mimo dražby.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Lednické Rovné
Zverejnené od:
05.06.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Lednické Rovné
Zverejnené do:
15.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území Obce Lednické Rovne
Anotácia dokumentu:
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území Obce Lednické Rovne na stiahnutie [https://www.lednickerovne.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah726_1.rtf&original=VZN č. 3_2020 - návrh.rtf]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
05.06.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
09.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č. 013/6-2020-PR
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Partizánske
Zverejnené od:
05.06.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Partizánske
Zverejnené do:
07.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
6626/2020/8851-2
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené od:
05.06.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené do:
05.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozhodnutie o obnovení školského vyučovania v ZUŠ J. L. Bellu.
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o obnovení školského vyučovania v ZUŠ J. L. Bellu.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Žlkovce
Zverejnené od:
05.06.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Žlkovce
Zverejnené do:
04.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozhodnutie SIŽP - Integrované povolenie „Elektráreň s kombinovaným paroplynovým cyklom Malženice“
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nová Dedina
Zverejnené od:
05.06.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Nová Dedina
Zverejnené do:
04.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
2.5.2019
Anotácia dokumentu:
2.5.2019
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nová Dedina
Zverejnené od:
05.06.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Nová Dedina
Zverejnené do:
04.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
9.10.2019
Anotácia dokumentu:
9.10.2019