Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Senec (OVM)
Zverejnené od:
28.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Senec (OVM)
Zverejnené do:
28.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Bartko
Anotácia dokumentu:
<span style="mso-ignore:vglayout;position: absolute;z-index:251660288;margin-left:4px;margin-top:8px;width:116px; height:136px">MESTO SENEC <span style="mso-tab-count: 1"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"> Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065 <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"> zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"> <p align="center" class="MsoNormal"... Detailnejšie informácie nájdete na: https://senec.esmao.sk/edem/noticeboard/notice/666226
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené od:
28.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Zverejnené do:
23.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
DODATOK Č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mest
Anotácia dokumentu:
DODATOK Č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nová Baňa č. 3/2021 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Krpeľany - Zverejňovanie na CUET
Zverejnené od:
28.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Krpeľany - Zverejňovanie na CUET
Zverejnené do:
15.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky - Andrej Štefanica
Anotácia dokumentu:
[https://www.krpelany.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=361043]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Zverejnené od:
28.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Zverejnené do:
14.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN -Zmena Štatútu obce
Anotácia dokumentu:
Návrh VZN -Zmena Štatútu obce.pdf (116.38 kB) [https://www.hrnciarovce.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah629_3.pdf&original=Návrh VZN -Zmena Štatútu obce.pdf]  
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Martin
Zverejnené od:
28.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Martin
Zverejnené do:
14.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00131/2021/OUMT
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Košice
Zverejnené od:
28.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Košice
Zverejnené do:
14.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00242/2021/OUKE
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Košice
Zverejnené od:
28.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Košice
Zverejnené do:
14.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00243/2021/OUKE
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Košice
Zverejnené od:
28.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Košice
Zverejnené do:
14.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00244/2021/OUKE
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené od:
28.09.2021
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín (OVM)
Zverejnené do:
13.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
MSÚTN-UKCaM-Pod/2021/635/677/trn
Názov dokumentu:
Oznámenie - Doposlanie Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
ÚSaŽP 2021-39269-108367-12-HoZ, Dud .pdf
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
28.09.2021
Registratúrna značka:
KV1-23621-23819/2021
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
13.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Peter Mravčák, Roman Reis, Milan Vospálek, Viliam Drozd, Rastislav Kaššák, Miloslav Hrušovský, Miloš Ogurčák, Eduard Šmelko, Martin Šmelko, Peter Hanzely, Nikola Opremčáková, Dominik Žiga, Monika Babičová, Ján Kromka, Simon Lee Waldram
«12345»