Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
21.11.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
10.12.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
ÚJD SR 3168 - 2018
Názov dokumentu:
Konanie na zmenu rozhodnutia na stavbu - R317
Anotácia dokumentu:
Konanie na zmenu rozhodnutia na stavbu: IPR EMO 20400 - Seizmické prehodnotenie EMO1,2 pre novú hodnotu seizmického zaťaženia - Reaktorovňa I. HVDB - Rozhodnutie ÚJD SR č. 317/2018
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
21.11.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
10.12.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
ÚJD SR 3167-2018
Názov dokumentu:
Konanie na zmenu rozhodnutia na stavbu - R316
Anotácia dokumentu:
Konanie na zmenu rozhodnutia na stavbu: IPR EMO 20400 - Seizmické prehodnotenie EMO1,2 pre novú hodnotu seizmického zaťaženia - Ventilátorové chladiace veže - vydanie rozhodnutia ÚJD SR č. 316/2018
«1»