Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - obec Zemianska Olča
Zverejnené od:
24.05.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - obec Zemianska Olča
Zverejnené do:
09.06.2027
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
ENVIPAK
Anotácia dokumentu:
ENVI-PAK.pdf (134.94 kB) [https://www.zemianskaolca.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1050_5.pdf&original=ENVI-PAK.pdf]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Veľké Zálužie
Zverejnené od:
24.05.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Veľké Zálužie
Zverejnené do:
31.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zverejnenie údajov o odpadoch
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie údajov o odpadoch [https://www.velkezaluzie.eu/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah812_5.pdf&original=Zverejnenie údajov o odpadoch.pdf]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto (OVM)
Zverejnené od:
24.05.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto (OVM)
Zverejnené do:
24.08.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozhodnutie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru
Anotácia dokumentu:
<div>Popis: "Nebytový priestor č. 16 na ulici Obchodná 39".<div />
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Trnava
Zverejnené od:
24.05.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Trnava
Zverejnené do:
22.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00114/2022/OUTT
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Príslop
Zverejnené od:
24.05.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Príslop
Zverejnené do:
30.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN obce Príslop č. 1/2022
Anotácia dokumentu:
Návrh VZN obce Príslop č. 1/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Príslop
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Môlča
Zverejnené od:
24.05.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Môlča
Zverejnené do:
30.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Záverečný účet 2021
Anotácia dokumentu:
Záverečný účet obce Môlča 2021 - návrh
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Kamenín
Zverejnené od:
24.05.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Kamenín
Zverejnené do:
30.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zverejnenie zámeru o prevode majetku
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Juh (OVM)
Zverejnené od:
24.05.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Juh (OVM)
Zverejnené do:
30.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Záverečný účet 2021
Anotácia dokumentu:
<div><div />
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prešov (OVM)
Zverejnené od:
24.05.2022
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Prešov (OVM)
Zverejnené do:
30.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
OSO/145/104483/2022
Názov dokumentu:
Oznámenie o dražbe
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o dražbe: Miesto dražby: Notársky úrad JUDr.Vladiimíra Čuchtu, Konštantínova 6, Prešov, Dátum dražby: 29.06.2022, Čas otvorenia dražby: 09:00 hod.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Trnava
Zverejnené od:
24.05.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Trnava
Zverejnené do:
27.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-TT-PLO-2022/000025-079
Názov dokumentu:
CUET-00112/2022/OUTT
Anotácia dokumentu: