Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
10.08.2020
Registratúrna značka:
DG1
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
31.12.2050
Číslo registratúrneho záznamu:
OSaŽP/36403-87920/2020/MH
Názov dokumentu:
Mesto Trnava 87920/2020/MH
Anotácia dokumentu:
Dňa 10. augusta 2020 zverejňuje Mesto Trnava stavebné povolenie na stavbu /ASKO NÁBYTOK TRNAVA/ v rozsahu stavebného objektu /SO11 Areálové komunikácie a spevnené plochy/. Bližšie informácie sú uvedené v textovej časti.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené od:
10.08.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené do:
30.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zoznam služieb vykonávaných Komunálnym podnikom na deň 07.08.2020
Anotácia dokumentu:
Zoznam služieb vykonávaných Komunálnym podnikom na deň 07.08.2020
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené od:
10.08.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené do:
30.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Denné hlásenie 07.08.2020
Anotácia dokumentu:
Denné hlásenie 07.08.2020 - zoznam služieb
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Trnava
Zverejnené od:
10.08.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Trnava
Zverejnené do:
07.11.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00057/2020/OUTT
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Juh
Zverejnené od:
10.08.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Juh
Zverejnené do:
29.09.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o výrube stromov v ochrannom pásme nadzemného elektrického vedenia
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Partizánske
Zverejnené od:
10.08.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Partizánske
Zverejnené do:
18.09.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti
Anotácia dokumentu:
Č. spisu : 512/2020/33960 - 12
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
10.08.2020
Registratúrna značka:
AL3
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
10.09.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
OOaVS/44-90796/2020/Bon
Názov dokumentu:
90796_2020
Anotácia dokumentu:
Miesto konania dražby; U9, a. s., Zelinářská 6, 821 08 Bratislava Dátum konania dražby; 10.09.2020 Čas konania dražby; 10:00 hod. Dražba; Prvé kolo dražby
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Šamorín
Zverejnené od:
10.08.2020
Registratúrna značka:
TA3
Autor dokumentov:
Mesto Šamorín
Zverejnené do:
10.09.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
OV/18780/2858/2020
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí prerokovávania návrhu riešenia " Územného plánu mesta Šamorín - Zmeny a doplnky č.4 "
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené od:
10.08.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené do:
10.09.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Prihláška občana na zasadnutie komisie grantového programu Strategická podpora kultúrnych podujatí
Anotácia dokumentu:
Prihláška občana na zasadnutie grantovej komisie Grantového programu Strategická podpora kultúrnych podujatí, ktoré sa bude konať dňa 07.09.2020 o 09:00hod v Justiho sieni
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
10.08.2020
Registratúrna značka:
AG2
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
09.09.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
67597/6147/2020
Názov dokumentu:
Rozdeľovaci plán Projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Poprad
Anotácia dokumentu:
Okresný úrad Poprad - pozemkový a lesný odbor