Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - obec Zemianska Olča
Zverejnené od:
25.10.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - obec Zemianska Olča
Zverejnené do:
10.11.2026
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
ENVIPAK
Anotácia dokumentu:
ENVIPAK.pdf (119.06 kB) [https://www.zemianskaolca.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah952_3.pdf&original=ENVIPAK.pdf]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Stará Lesná
Zverejnené od:
25.10.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Stará Lesná
Zverejnené do:
31.03.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zmluva o poskytnutí služieb - stav.dozor - úprava MK
Anotácia dokumentu:
Zmluva - stav.dozor úprava MK0001.pdf (1.59 MB) [https://www.staralesna.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah275_1.pdf&original=Zmluva - stav.dozor úprava MK0001.pdf]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Stará Lesná
Zverejnené od:
25.10.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Stará Lesná
Zverejnené do:
31.12.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zmluva o dielo - úprava povrchu MK
Anotácia dokumentu:
ZoD - úprava povrchu MK0001.pdf (2.02 MB) [https://www.staralesna.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah274_1.pdf&original=ZoD - úprava povrchu MK0001.pdf]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené od:
25.10.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené do:
24.11.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti
Anotácia dokumentu:
Príloha (pdf).
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Senec (OVM)
Zverejnené od:
25.10.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Senec (OVM)
Zverejnené do:
24.11.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Emília Vašková / Okresný súd Bratislava III
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Senec (OVM)
Zverejnené od:
25.10.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Senec (OVM)
Zverejnené do:
24.11.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Tibor Meszároš / Okresný súd Bratislava III
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Senec (OVM)
Zverejnené od:
25.10.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Senec (OVM)
Zverejnené do:
24.11.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Margita Aziri, Ivan Berkela, Richard Kudrik, Viera Danišová / Všeobecná zdravotná poisťovňa
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Senec (OVM)
Zverejnené od:
25.10.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Senec (OVM)
Zverejnené do:
24.11.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Lucia Kiššová / Okresný súd Trnava
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Senec (OVM)
Zverejnené od:
25.10.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Senec (OVM)
Zverejnené do:
24.11.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Stojka Pavel, Tanko Jozef / Slovenská Konsolidačná, a.s.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
25.10.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
24.11.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie - Cyklistická komunikácia Moskovská trieda – Kremnická ulica
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie - Cyklistická komunikácia Moskovská trieda – Kremnická ulica