Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Banská Bystrica
Zverejnené od:
18.05.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Banská Bystrica
Zverejnené do:
01.09.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
52Ek/75/2024 - Upovedomenie o začatí exekúcie
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Banská Bystrica
Zverejnené od:
18.05.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Banská Bystrica
Zverejnené do:
01.09.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
52Ek/2703/2023 - Upovedomenie o začatí exekúcie - peň.plnenie bez spôsobu (01042017)-2
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Trenčín
Zverejnené od:
18.05.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Trenčín
Zverejnené do:
20.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
71Csp/20/2023 - Oznámenie o VVR -70 - podpísané pečaťou
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Trenčín
Zverejnené od:
18.05.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Trenčín
Zverejnené do:
20.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
71Csp/7/2024 - Oznámenie o VVR -60 - podpísané pečaťou
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Trenčín
Zverejnené od:
18.05.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Trenčín
Zverejnené do:
20.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
NM-10Csp/15/2023 - Oznámenie o VVR -80 - podpísané pečaťou
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Trenčín
Zverejnené od:
18.05.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Trenčín
Zverejnené do:
20.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
71C/28/2023 - Oznámenie o VVR -49 - podpísané pečaťou
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Trenčín
Zverejnené od:
18.05.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Trenčín
Zverejnené do:
20.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
71Csp/11/2023 - Oznámenie o VVR -63 - podpísané pečaťou
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Trenčín
Zverejnené od:
18.05.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Trenčín
Zverejnené do:
20.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
71C/42/2023 - Oznámenie o VVR -44 - podpísané pečaťou
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Banská Bystrica
Zverejnené od:
18.05.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Banská Bystrica
Zverejnené do:
16.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
80Ek/176/2024 - Upovedomenie o začatí exekúcie
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Prešov
Zverejnené od:
18.05.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Prešov
Zverejnené do:
02.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
2K/15/2024 - Uznesenie zo dňa 13.5.2024, č.l.71
Anotácia dokumentu: