Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené od:
20.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené do:
09.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Plnenie uznesenia č. 135_2015 07.2019
Anotácia dokumentu:
Plnenie uznesenia č. 135_2015 07.2019
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené od:
20.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené do:
05.08.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Petícia za prehodnotenie záväzného stanoviska k investičnej činnosti "Bytový dom - Podniková ul."
Anotácia dokumentu:
Petícia za prehodnotenie záväzného stanoviska k investičnej činnosti "Bytový dom - Podniková ul., v k. ú. Nové Mesto, investor Nobelová Invest, s. r. o.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Žilina
Zverejnené od:
20.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Žilina
Zverejnené do:
02.01.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Harmonogram Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2019
Anotácia dokumentu:
(3128) Harmonogram Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2019
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené od:
20.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené do:
31.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Denné hlásenie a letná údržba 04.07.2019
Anotácia dokumentu:
Denné hlásenie a letná údržba 04.07.2019 - zoznam služieb
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené od:
20.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené do:
31.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Denné hlásenie a letná údržba 08.08.2019
Anotácia dokumentu:
Denné hlásenie a letná údržba 08.08.2019 - zoznam služieb
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené od:
20.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené do:
31.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Denné hlásenie a letná údržba 18.08.2019
Anotácia dokumentu:
Denné hlásenie a letná údržba 18.08.2019 - zoznam služieb
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené od:
20.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené do:
31.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Denné hlásenie a letná údržba 13.08.2019
Anotácia dokumentu:
Denné hlásenie a letná údržba 13.08.2019 - zoznam služieb
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené od:
20.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené do:
31.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Denné hlásenie a letná údržba 12.08.2019
Anotácia dokumentu:
Denné hlásenie a letná údržba 12.08.2019 - zoznam prác
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené od:
20.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené do:
31.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Denne hlásenie a letná údržba 16.08.2019
Anotácia dokumentu:
Denne hlásenie a letná údržba 16.08.2019 - zoznam služieb
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené od:
20.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené do:
31.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Denné hlásenie a letná údržba 19.08.2019 - zoznam služieb
Anotácia dokumentu:
Denné hlásenie a letná údržba 19.08.2019 - zoznam služieb