Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 15

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
07.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
22.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 2739-2023
Anotácia dokumentu:
zverejnenie návrhu rozhodnutia
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
06.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
21.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 3110-2023
Anotácia dokumentu:
Ukončenie správneho konania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
05.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
20.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
ÚJD SR 3325-2023
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie informácií k správnemu konaniu číslo ÚJD SR 3325-2023
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
05.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
20.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 2989-2023
Anotácia dokumentu:
Ukončenie správneho konania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
05.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
20.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
ÚJD SR 3670-2023
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie informácií k správnemu konaniu číslo ÚJD SR 3670-2023
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
01.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
18.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 3667-2023
Anotácia dokumentu:
Upovedomenie o začatí správneho konania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
01.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
18.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 3666-2023
Anotácia dokumentu:
Upovedomenie o začiatku správneho konania a výzva na doplnenie podania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
01.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
18.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 3940-2023
Anotácia dokumentu:
Upovedomenie o začiatku správneho konania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
24.11.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
11.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 3486-2023
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie návrhu rozhodnutia
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
07.04.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Retícia proti spracovávaniu rádioaktívneho odpadu
Anotácia dokumentu:
Úradu jadrového dozoru SR bola dňa 14.01.2020 listom Ministerstva životného prostredia SR postúpená na vybavenie 1. a 3. časť petície "Petícia proti dovozu a spracovávaniu zahraničného rádioaktívneho odpadu na území SR", zaevidovaná ako č. záznamu 343/2020.
«12»