Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 23

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
21.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
08.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 2357-2024
Anotácia dokumentu:
zverejnenie rozhodnutia
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
20.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
08.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 2773-2024
Anotácia dokumentu:
upovedomenie o začatí správneho konania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
20.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
08.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 2358-2024
Anotácia dokumentu:
zverejnenie rozhodnutia
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
20.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
08.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 2818-2024
Anotácia dokumentu:
rozhodnutie o prerušení správneho konania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
19.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
04.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 2611-2024
Anotácia dokumentu:
rozhodnutie o prerušení správneho konania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
18.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
03.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 48-2024
Anotácia dokumentu:
ukončenie správneho konania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
18.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
03.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 1381-2024
Anotácia dokumentu:
ukončenie správneho konania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
18.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
03.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 1380-2024
Anotácia dokumentu:
ukončenie správneho konania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
18.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
03.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 47-2024
Anotácia dokumentu:
ukončenie správneho konania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
17.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
02.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 1631-2024
Anotácia dokumentu:
ukončenie správneho konania
«123»