Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 3

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
Zverejnené od:
10.03.2020
Registratúrna značka:
OLP/2405/84443
Autor dokumentov:
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
2405
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
Zverejnené od:
10.03.2020
Registratúrna značka:
SHHSRVSU/2448/2020
Autor dokumentov:
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
2448
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
Zverejnené od:
09.03.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
«1»