Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 1

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Banskobystrický samosprávny kraj
Zverejnené od:
02.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Banskobystrický samosprávny kraj
Zverejnené do:
28.10.2026
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Uverejnenie výsledkov volieb
Anotácia dokumentu:
Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
«1»