Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 2

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Bratislavský samosprávny kraj
Zverejnené od:
12.04.2024
Registratúrna značka:
7513/2024/PRA-2
Autor dokumentov:
Bratislavský samosprávny kraj
Zverejnené do:
10.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
15269/2024
Názov dokumentu:
Zverejnenie zámeru a podmienok Obchodnej verejnej súťaže Bratislavského samosprávneho kraja na dlhodobý nájom majetku v k.ú. Rača evidovanom na LV 2258 a 4265
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie zámeru v súlade s § 9a ods. 2 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Bratislavský samosprávny kraj
Zverejnené od:
30.01.2024
Registratúrna značka:
5884/2024/PRA-1
Autor dokumentov:
Bratislavský samosprávny kraj
Zverejnené do:
23.02.2026
Číslo registratúrneho záznamu:
3876/2024
Názov dokumentu:
Zverejnenie zámeru v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie zámeru v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov
«1»