Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 150

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené od:
08.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené do:
26.09.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené od:
08.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené do:
22.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavebné konanie
Anotácia dokumentu:
Hliník n Váhom - Eurostav - rodinný dvojdom
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené od:
08.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené do:
22.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené od:
04.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené do:
19.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené od:
04.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené do:
18.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené od:
10.06.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené do:
06.12.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK
Anotácia dokumentu:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Bytča na II. polrok 2024
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené od:
10.05.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené do:
09.05.2025
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Záverečný účet Mesta Bytča za rok 2023
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené od:
07.05.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené do:
06.04.2026
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Anotácia dokumentu:
Oznamovanie protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Bytča
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené od:
20.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené do:
18.02.2025
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Voľby do Európskeho parlamentu
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené od:
16.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
VZN č. 1/2024
Anotácia dokumentu:
VZN č. 1/2024 zo dňa 15. februára 2024 o určení miesta a času zápisu detí do základnej školy na školský rok 2024/2025.