Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 109

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda
Zverejnené od:
19.10.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
43019/DS/112-MA
Názov dokumentu:
zrusenie_pobytu_berceli
Anotácia dokumentu:
Zrusenie TP
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda
Zverejnené od:
08.10.2020
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
42247/11518/2020/DS/112-VA
Názov dokumentu:
Zrušenie pobytu-Bertóková Mónika
Anotácia dokumentu:
Zrušenie pobytu-Bertóková Mónika
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda
Zverejnené od:
08.10.2020
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
42245/11517/2020/DS/112-VA
Názov dokumentu:
Zrušenie pobytu-Bozsaki Szabolcs
Anotácia dokumentu:
Zrušenie pobytu-Bozsaki Szabolcs
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda
Zverejnené od:
08.10.2020
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
42244/11516/2020/DS/112-VA
Názov dokumentu:
Zrušenie pobytu-Kremmerová Helena
Anotácia dokumentu:
Zrušenie pobytu-Kremmerová Helena
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda
Zverejnené od:
29.09.2020
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
41509/11285/2020/DS/112-VA
Názov dokumentu:
Zrušenie trvalého pobytu-Angyal Ján
Anotácia dokumentu:
Zrušenie trvalého pobytu-Angyal Ján
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda
Zverejnené od:
16.09.2020
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
40676/11008/2020/DS/112-VA
Názov dokumentu:
Zrušenie pobytu-Siegel Antonín
Anotácia dokumentu:
Zrušenie pobytu-Siegel Antonín
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda
Zverejnené od:
02.09.2020
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
39778/10730/2020/DS/112-VA
Názov dokumentu:
Zrušenie pobytu-Hozák Marek
Anotácia dokumentu:
Zrušenie pobytu-Hozák Marek
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda
Zverejnené od:
02.09.2020
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
39777/10729/2020/DS/112-VA
Názov dokumentu:
Zrušenie pobytu -Ábrahám Adrián
Anotácia dokumentu:
Zrušenie pobytu -Ábrahám Adrián
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda
Zverejnené od:
24.08.2020
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
39297/10579/2020/DS/112-VA
Názov dokumentu:
Zrušenie pobytu-Mészárosová Nikoleta
Anotácia dokumentu:
Zrušenie pobytu-Mészárosová Nikoleta
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda
Zverejnené od:
18.08.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
38875/DS/112-MA
Názov dokumentu:
zrusenie_pobytu_aghzoltan
Anotácia dokumentu:
Zrusenie TP