Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 140

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
14.01.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
01.02.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
527/DS/014-SA
Názov dokumentu:
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Dušan Hrajnoha
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Dušan Hrajnoha
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
14.01.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
01.02.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
371/DS/014-SA
Názov dokumentu:
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Attila Sipos
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Attila Sipos
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
14.01.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
01.02.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
369/DS/014-SA
Názov dokumentu:
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Dávid Pápai
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Dávid Pápai
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
14.01.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
01.02.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
289/DS/014-SA
Názov dokumentu:
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Gizela Molnárová
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Gizela Molnárová
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
14.01.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
01.02.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
288/DS/014-SA
Názov dokumentu:
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Zuzana Anyalaiová
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Zuzana Anyalaiová
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
14.01.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
01.02.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
286/DS/014-SA
Názov dokumentu:
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Robert Neumahr
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Robert Neumahr
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
14.01.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
576/DS/112-MA
Názov dokumentu:
zrusenie_pobytu_simonova
Anotácia dokumentu:
Zrusenie pobytu
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
08.01.2021
Registratúrna značka:
VQ3
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
25.01.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
246/6300/2021/DS/014-SA
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky Karol Varga2 x, Helena Edmárová, Igor Vlčko, Eugen Gašpar, Zsuzsanna Bertalanová, Pavol Undesser, Michal Löroncz, Štefan Hamar, Gejza Blaho, Eugen Gaspar, František Both,Vasko Horváth Melinda, Balázs Egri, Štefan Bugár, František Krajčírik, Július Horváth, Štefan Gulázsi, András Czafík, Krisztián Szabó, Michal majer, Marán Lajtai, Zsolt Csorgo, Ján Máry,Anita Sidóová, Jozef Sátor, Marian Makó, Lívia Kovácsová, Iveta Kovácsová, Jozef Sátor, Magdaléna Gáborová, Attila Sátor, Andrej Ábrahám, Tibor Kaluz, Melinda Bertóková, Denis Nagy
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
07.01.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
25.01.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
56/DS/014-SA
Názov dokumentu:
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti -Patrik Rigó
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti -Patrik Rigó
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
07.01.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
25.01.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
55/DS/014-SA
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška -PlLASTECH - výrobné družstvo
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška -PlLASTECH - výrobné družstvo