Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 288

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
06.12.2022
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
22.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
52898/DS/11349/2022/033-NJ
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie
Anotácia dokumentu:
Tomáš Szabó - SO 07b NN elektrické prípojky, SO 08 Verejné osvetlenie a Sadové úpravy
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
06.12.2022
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
53510/DS/15109/2022/112-VA
Názov dokumentu:
Zrušenie trvalého pobytu-Sitár Ján
Anotácia dokumentu:
Zrušenie trvalého pobytu-Sitár Ján
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
06.12.2022
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
53489/DS/15096/2022/112-VA
Názov dokumentu:
Zrušenie trvalého pobytu-Marczell Juraj
Anotácia dokumentu:
Zrušenie trvalého pobytu-Marczell Juraj
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
05.12.2022
Registratúrna značka:
VQ1
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
22.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
53401/DS/5119/2022/014-SA
Názov dokumentu:
Ozn. o ul. zás.
Anotácia dokumentu:
Ozn. o ul. zás. István Zsolt Czaholi, Gheorghe Tirean, Tomáš Medei, Karol Farkaš, Anna Kotlárová, Marian Zajíček, Ivan Lipovský, Štefan Gyurkovics,Štefan Tánczos, Ladislav Miroslav, Jana Jánošková, Monika Bertóková, Márk Sárkány, Norbert Kárász, peter Heizer, Bodnár Imre, Laura Tóthová, Sandra Bugová, Mária Bertóková, Kristína Grundzová, Ladislav Bertók, Anton Lonaha, Eva Hrozányová,Suat Ramadani,Štefan Gulázsi, František Póda, Ladislav Földes,, Zuzana Takácsová,Angelika Bertóková, Tibor Gőgh
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
05.12.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
22.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
53378/014-SA
Názov dokumentu:
Ozn. o mies. ul. pís.- Aliyev Alkhan
Anotácia dokumentu:
Ozn. o mies. ul. pís.- Aliyev Alkhan
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
05.12.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
22.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
53377/014-SA
Názov dokumentu:
Ozn. o mies. ul. pís.- Dušan Hrajnoha
Anotácia dokumentu:
Ozn. o mies. ul. pís.- Dušan Hrajnoha
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
05.12.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
22.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
53315/014-SA
Názov dokumentu:
Ozn. o mies. ul. pís.- Ľudovit Pőthe
Anotácia dokumentu:
Ozn. o mies. ul. pís.- Ľudovit Pőthe
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
05.12.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
22.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
53207/014-SA
Názov dokumentu:
Ozn. o mies. ul. pís.- Andrea Fatonová
Anotácia dokumentu:
Ozn. o mies. ul. pís.- Andrea Fatonová
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
05.12.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
22.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
53206/014-SA
Názov dokumentu:
Ozn. o mies. ul. pís.- Karol Oláh
Anotácia dokumentu:
Ozn. o mies. ul. pís.- Karol Oláh
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
05.12.2022
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
21.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
52907/DS/11351/2022/033-NJ
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie
Anotácia dokumentu:
Tomáš Szabó - SO 02 - Spevnené plochy a komunikácie