Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 398

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
11.12.2023
Registratúrna značka:
UF3
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
51826/DS/12948/2023/040-MT
Názov dokumentu:
VZN DS 42/2023
Anotácia dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 42/2023 zo dňa 5. decembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 31/2023 zo dňa 26. septembra 2023 o určení výšky platieb za vybrané služby poskytované pre držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská Streda a doplnkovej karty
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
11.12.2023
Registratúrna značka:
UF3
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
51819/DS/12948/2023/040-MT
Názov dokumentu:
VZN DS 39/2023
Anotácia dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 39/2023 zo dňa 5. decembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 30/2022 zo dňa 13. decembra 2022 o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
11.12.2023
Registratúrna značka:
UF3
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
51823/DS/12948/2023/040-MT
Názov dokumentu:
VZN DS 40/2023
Anotácia dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 40/2023 zo dňa 5. decembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 32/2022 zo dňa 13. decembra 2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších predpisov
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
08.12.2023
Registratúrna značka:
UF3
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
51761/DS/14738/2023/022-BK
Názov dokumentu:
VzN mesta Dunajská Streda č.33/2023
Anotácia dokumentu:
VzN mesta Dunajská Streda č.33/2023 zo dňa 5.decembra o podmienkach umiestňovania herní na území mesta DS
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
07.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
27.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
51711/014-SA
Názov dokumentu:
Ozn. o ul. pís.
Anotácia dokumentu:
Ozn. o ul. pís. Margita Holubová, Alexander Molnár,Jozef Tóth, Lóránt Dudás, Momika Farkasová, Margita Holubová, Blanka Némethová, Tamás Gódány, Jaroslava Kotlárová, Van GiapTran, Awni Meier,Karolína Holubová, Štefan Kováč, Zuzana Takácsová, Patrícia Ábrahámová, Štefan Kováč, Peter Heizer, František Krajčírik, Olena Bettiar, Štefan Pongó, Tomáš Zelinka
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
07.12.2023
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
22.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
49396/DS/14476/2023/033-HJ
Názov dokumentu:
Oznámenie o zač. ÚK-Slovenská správa ciest
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zač. ÚK-Slovenská správa ciest IVSC Bratislava ,,Križovatka l/63 a lll/1394 Dun. Streda"
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
06.12.2023
Registratúrna značka:
FE1
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
20.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
51516/DS/14576/2023/022-KM
Názov dokumentu:
Výzva - K. O. - doručovania verejnou vyhláškou
Anotácia dokumentu:
Výzva - K. O. - doručovania verejnou vyhláškou-Štefan Bertók
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
06.12.2023
Registratúrna značka:
FE1
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
20.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
51464/DS/14576/2023/022-KM
Názov dokumentu:
Výzva - K. O. - doručovania verejnou vyhláškou
Anotácia dokumentu:
Výzva - K. O. - doručovania verejnou vyhláškou-Ctibor Petrilla
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
06.12.2023
Registratúrna značka:
FE1
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
20.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
51476/DS/14576/2023/022-KM
Názov dokumentu:
Výzva - K. O. - doručovania verejnou vyhláškou
Anotácia dokumentu:
Výzva - K. O. - doručovania verejnou vyhláškou-Jozef Zsigrai
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
06.12.2023
Registratúrna značka:
FE1
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
20.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
51468/DS/14576/2023/022-KM
Názov dokumentu:
Výzva - K. O. - doručovania verejnou vyhláškou
Anotácia dokumentu:
Výzva - K. O. - doručovania verejnou vyhláškou-Igor Vlčko