Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 186

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
27.07.2021
Registratúrna značka:
VQ1
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
12.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
34520/6195/2021/DS/014-SA
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky Helena Bertóková, Sandra Bugaová, Robert Oláh, Jánosné Domonkos, Anikó Vyskočová, Žaneta Lavuová,Dávid Domonkos, Chiara Bugaová, Denisa Tősérová, Gertrúda Zalai, Ladislav Bódis, Eva Krenková, Tibor Földes, František Krajčírik, Alexandra Tősérová, Alexandra Tősérová, Tibor Gőgh, Štefan Fehér, Peter Lunák, Mária Gunyaová, Peter Csibri, Laura Schotterová, Zsolt Majer, Jolana Kovácsová, Edita Učňová, Helena Sárköziová, Katarina Junas, Vincent Hodosi, František Kusy, Eva Košičiarova, Ondrej Ábrahám, Erika Baloghová, Mária Rózsaová, Robert Oláh, Ernest Csonga, Andrea Kliahová, István Bertók, Mária Rigová, Márk Sárkány,
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
27.07.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
12.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
34565/DS/014-SA
Názov dokumentu:
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Rozália Horváthová
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Rozália Horváthová
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
27.07.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
12.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
32685/DS/014-SA
Názov dokumentu:
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tomáš Čech
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tomáš Čech
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
27.07.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
12.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
32648/DS/014-SA
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti-Lívia Kovácsová
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti-Lívia Kovácsová
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
27.07.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
12.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
32628/DS/014-SA
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti- József Kovács
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti- József Kovács
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
27.07.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
12.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
32611/DS/014-SA
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Monika Matejková
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Monika Matejková
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
27.07.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
12.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
32609/DS/014-SA
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti- Dezider Zakál
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti- Dezider Zakál
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
27.07.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
12.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
32608/DS/014-SA
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Zoltán Sághi
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Zoltán Sághi
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
27.07.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
12.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
32567/DS/014-SA
Názov dokumentu:
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - - Zlatica Tóthová
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - - Zlatica Tóthová
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
27.07.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
12.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
32566/DS/014-SA
Názov dokumentu:
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Zuzana Anyalaiová
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Zuzana Anyalaiová