Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 316

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
30.05.2023
Registratúrna značka:
FE1
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
14.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
13931/DS/11197/2023/022-BK
Názov dokumentu:
Výzva-Poplatok za rozvoj-verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Výzva-Ondrej Jánoška-Poplatok za rozvoj-doručovanie VV
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
29.05.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
16.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
20076/014-SA
Názov dokumentu:
Oznámenie o ul.zásileky
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o ul.zásileky Erika Tóthová, Filip Masevski, Roger Új, Thi Cam Le Bui, Dinh Huy Hoang, Roman Sarka, Emerita Nagyová, Kristián Gőgh, Patrik Sándor, marian Bedeč, Ladislav Bertók, Mária Gdovinová, Judita Dömeová, Tomáš Bertók, Márk Baláž,Vladimír Gajdoš, Stanislava Bottová, Renáta Tóth, Tibor Fatona, Nikolas Jánoška, Katarína Jánošková, Ivan Banda
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
25.05.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
12.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
13738/014-SA
Názov dokumentu:
Oznám. o mieste ul. pís.- František Both
Anotácia dokumentu:
Oznám. o mieste ul. pís.- František Both
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
25.05.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
12.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
13739/014-SA
Názov dokumentu:
Oznám. o mieste ul. pís.- Jozef Molnár
Anotácia dokumentu:
Oznám. o mieste ul. pís.- Jozef Molnár
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
25.05.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
12.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
13739/014-SA
Názov dokumentu:
Oznám. o mieste ul. pís.- František Both
Anotácia dokumentu:
Oznám. o mieste ul. pís.- František Both
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
23.05.2023
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
07.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
13658/DS/6360/2023/033-NJ
Názov dokumentu:
ROZH_SP_ "Bytové domy Budovateľská - Petőfi park"
Anotácia dokumentu:
ROZH_SP_ "Bytové domy Budovateľská - Petőfi park, ZsD a.s., v zast. McCarter Marketing & Consulting s.r.o."
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
22.05.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
08.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
13566/014-SA
Názov dokumentu:
Ozn. o mies. ul. pís - Veronika Vališová
Anotácia dokumentu:
Ozn. o mies. ul. pís - Veronika Vališová
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
22.05.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
13776/112-KA
Názov dokumentu:
zrusenie_pobytu_kulacs
Anotácia dokumentu:
Zrušenie trvalého pobytu
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
22.05.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
08.07.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
13772/014-SA
Názov dokumentu:
Ozn. o ul. pís.
Anotácia dokumentu:
Ozn. o ul. pís.- István Bertók,Tibor Gőgh, Jolana Nagyová, Marta Neumahrová, Erik Kardos, Márió Banda, Beata Sárköziová, Tamás Angyal, Štefan Kovács, Erika TóthováLjeska Ramadani, Zoltán Kovács, Márk Boka, Hajnalka Oláhová,Sabina Kormúthová, Viktor Kotlár, Štefan Gulázsi, Štefan Kováč, Imrich Jankó, Pavol Banda, Árpád Sárközy,Jozef Neumahr, Laura Schotterová,Lívia Stojková, Ladislav Mátyás, Peter Csibri, Attila Pósa,Benedikt Hegyi,Mária Dócsová, Lenka Kasilová, Štefan Kohel, Tibor Kubovics, Attila Sárközi, István Bertók, Andrej Rigó,Peter Šafránek, Attila Tóbl, Ondrej Gajdos, Henrich Križan, Zsolt Majer, Jozef Oláh, Peter Bubeník, Tímea Bertóková, Andrea Fatonová, Imre Bodnár, Erika Tóthová, Angelika Laktosová, Annamária Horváthová, Narangerel Dasdanba
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
22.05.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
08.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
13497/014-SA
Názov dokumentu:
Verejná vyhl. o ozn. mies. ul. pís.-
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhl. o ozn. mies. ul. pís.- Kristián Lajtai