Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 407

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
15.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
01.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
38403/014-SA
Názov dokumentu:
Ozn. o mies. ul. pís.- Beata Ághová
Anotácia dokumentu:
Ozn. o mies. ul. pís.- Beata Ághová
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
15.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
01.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
38327/014-SA
Názov dokumentu:
Ozn. o mies. ul. pís.- Mária Farkasová
Anotácia dokumentu:
Ozn. o mies. ul. pís.- Mária Farkasová
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
15.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
38327/014-SA
Názov dokumentu:
Ozn. o mies. ul. pís.- Mária Farkasová
Anotácia dokumentu:
Ozn. o mies. ul. pís.- Mária Farkasová
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
15.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
01.08.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
38326/014-SA
Názov dokumentu:
Ozn. o mies. ul. pís.- Mário Sárközi
Anotácia dokumentu:
Ozn. o mies. ul. pís.- Mário Sárközi
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
11.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
29.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
38331/014-SA
Názov dokumentu:
Ozn. o mies. ul. pís. - Vojtech Samu
Anotácia dokumentu:
Ozn. o mies. ul. pís. - Vojtech Samu
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
11.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
38082/031-PH
Názov dokumentu:
OÚDS ŽP–Rozh. o uskut. vod. st. SO04 v rámci SO01
Anotácia dokumentu:
OÚDS ŽP–Rozh. o uskut. vod. st. SO04 v rámci SO01
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
09.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
26.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
38202/014-SA
Názov dokumentu:
Ozn. o ul. pís.
Anotácia dokumentu:
Ozn. o ul. pís. Richard Zsemlye, František Both, Megyesi Horváthová Melinda, Kinga Csehová, Kristína Grundzová, Vanessa Bugová, Monika Bartošová, Andrea Fatonová, Blanka Némrethová, Kristián Lévay, Laura Schotterová, Denisa Sárközi, Mário Sopuch,Zlatko Vlajtov, Petra Ivanicsová, Ľudovít Sárközi, Filip Krizsán, Zdenka Bandová, Miriam Najmanová, Jávorka Ladislav, Július Girga, András Sárközi, Vratko Galba, Alexandra Farkašová, Beata Bertóková, Andrea Fatona, Ján Györi2x, Karol Varga, Eva Marczell, Dinh Huy Hoang, barbara Slaninová, Zsolt Mayer, Jaroslav Döme, Katarína Majerová, Tibor Banko, Tomáš Molnár, Mária Esztergályosová, Margaréta Lavuová, Sabina Kormúthová, Pavol Banda, Pavol Ábrahám
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
08.07.2024
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
23.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
37871/DS/10039/2024/033-NJ
Názov dokumentu:
Oznámenie-EURO-HOME s.r.o.
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania-EURO-HOME s.r.o. ,,Prestavba a nadstavba domu na robotnícku ubytovňu -SO 03 Parkoviská a komunikácie"
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
04.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
36361/031-PH
Názov dokumentu:
MŽPSR-rozh.-Rekonštr. ČOV a zvýš. kap. ISTERMEAT
Anotácia dokumentu:
MŽPSR-rozh.-Rekonštr. ČOV a zvýš. kap. ISTERMEAT
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené od:
04.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Dunajská Streda (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
37578/031-PH
Názov dokumentu:
Ozn. OÚDS ŽP o zač. kol. kon. Rozš. vod. a kan.
Anotácia dokumentu:
Ozn. OÚDS ŽP o zač. kol. kon. Rozš. vod. a kan.