Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 58

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
03.08.2021
Registratúrna značka:
MsÚ/ORG/2021/975-44/ACh
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
18.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
VG
Názov dokumentu:
List na doručenie - Dôvera
Anotácia dokumentu:
List na doručenie pre: J.Lončík (2x), N.Bartošová, E. Jančeková, M. Pačaj, K. Žillová, M. Lončík, J. Lončíková, I. Pilarčíková, M. Juzel, V. Záruba, J. Obert, M. Mrnčo a I. Fiedorová, hlás. trvalý
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
03.08.2021
Registratúrna značka:
MsÚ/ORG/2021/5434-2/ACh
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
18.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
VG
Názov dokumentu:
List určený pre: Jozef Garb (1980)
Anotácia dokumentu:
List určený pre: Jozef Garb (1980), hlásený trvalý pobyt na mesto ( upovedomenie o začatí exekúcie 376EX 620/21-5)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
03.08.2021
Registratúrna značka:
MsÚ/ORG/2021/254-114/ACh
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
11.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
VG
Názov dokumentu:
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 11.8.2021 - mč Staré Mesto, Lipt. Ondrašová
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 11.8.2021 - mč Staré Mesto, Lipt. Ondrašová
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
03.08.2021
Registratúrna značka:
MsÚ/ORG/2021/254-113/ACh
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
10.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
VG
Názov dokumentu:
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 10.8.2021 - mč L. Ondrašová, S. Mesto
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 10.8.2021 - mč Lipt. Ondrašová, Staré Mesto
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
03.08.2021
Registratúrna značka:
MsÚ/ORG/2021/254-112/ACh
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
09.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
VG
Názov dokumentu:
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 9.8.2021 - mč Lipt. Ondrašová
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 9.8.2021 - mč Lipt. Ondrašová (Ondrášovská 4385)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
30.07.2021
Registratúrna značka:
MsÚ/ORG/2021/ACh
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
15.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Informácia o zaslaní oznámenia o strategickomdokumente
Anotácia dokumentu:
Informácia o zaslaní oznámenia o strategickomdokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja-Zmena a doplnok č. 2"
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
29.07.2021
Registratúrna značka:
MsÚ/ORG/2021/ACh
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
16.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie Slov. pošty pre: Vladimír Pleško, Jakub Holička
Anotácia dokumentu:
Oznámenie Slov. pošty pre: Vladimír Pleško, Jakub Holička
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
28.07.2021
Registratúrna značka:
MsÚ/ORG/2021/ACh
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
15.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie Slov.pošty pre: E.Jurek, E.Rigová, P.Kurinský
Anotácia dokumentu:
Oznámenie Slov.pošty pre: E.Jurek, E.Rigová, P.Kurinský
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
28.07.2021
Registratúrna značka:
MsÚ/ORG/2021/ACh
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
12.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí územ. konania a nariadenie úst. pojednávania stavby
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí územ. konania a nariadenie úst. pojednávania stavby "11315-L. Mikuláš-Benice:ZAhustenie TS" líniová stavba v k.ú.Palúdzka od navrhovateľa SSD, a.s.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
27.07.2021
Registratúrna značka:
MsÚ/ORG/2021/ACh
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
14.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie Slov. pošty pre: M. Poruben
Anotácia dokumentu:
Oznámenie Slov. pošty pre: M. Poruben
«123456»