Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 37

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
22.01.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
21.02.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o výsledku vybavenia petície č. 3/2020, doručenej 2.12.2021
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o výsledku vybavenia petície č. 3/2020, doručenej 2.12.2021
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
22.01.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozhodnutie č. MsÚ/SKOL/2021/190-2 s účinnosťou od 25.1.2021
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie č. MsÚ/SKOL/2021/190-2 s účinnosťou od 25.1.2021
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
21.01.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
06.02.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Na doručenie pre: Miloš Morvay, hlásený trvalý pobyt na mesto
Anotácia dokumentu:
Neotvorená obálka (C65) - na doručenie pre: Miloš Morvay, hlásený trvalý pobyt na mesto - zverejnenie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
21.01.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
06.02.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
na doručenie pre: Gabriela Návojová, hlásený trvalý pobyt na mesto - zverejnenie
Anotácia dokumentu:
na doručenie pre: Gabriela Návojová, hlásený trvalý pobyt na mesto - zverejnenie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
20.01.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
07.02.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznám. pošty o uložení listu: J. Melek, R. Benková, M. Dobrík, J. Kotian, V. Štefanovičová, J. Maršo
Anotácia dokumentu:
Oznámenie Slov. pošta o uložení zásielky pre: J. Melek, R. Benková, M. Dobrík, J. Kotian, V. Štefanovičová, J. Maršo
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
20.01.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
05.02.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení listu na doručenie pre: G. Návojová
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení listu na doručenie pre: G. Návojová
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
20.01.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
27.01.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o výrube drevín par. č. KN-C 333 v kú.Benice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o výrube drevín par. č. KN-C 333 v kú.Benice
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
20.01.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
27.01.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie výrube drevín par. č. KN-C 954/2 v kú. Liptovská Ondrášová
Anotácia dokumentu:
Oznámenie výrube drevín par. č. KN-C 954/2 v kú. Liptovská Ondrášová
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
19.01.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
06.02.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky pre: M. Dobrík, M. Bohušová
Anotácia dokumentu:
Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky pre: M. Dobrík, M. Bohušová
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
19.01.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
26.01.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o výrube drevín v kú L. Ondrašová, a v kú L. Mikuláš
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o výrube drevín par. č. KN-C 7128/4 v kú L. Ondrašová, KN-C 1852/1, 1851/2,1851/3 a 1777/2 v kú L. Mikuláš
«1234»