Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 36

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené od:
10.08.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené do:
25.08.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Patrik HÚSKA, nar. 1998; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené od:
10.08.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené do:
14.08.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Pozvánka na MsZ 13.8.2020
Anotácia dokumentu:
Pozvánka na MsZ 13.8.2020
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené od:
07.08.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené do:
22.08.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 10" nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovský Mikuláš (Štefánikova ul.), stavebníkom ktorej je Ivan Brezina.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené od:
06.08.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené do:
04.09.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Bodice: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 4.9.2020
Anotácia dokumentu:
Bodice: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 4.9.2020
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené od:
06.08.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené do:
24.08.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta - 6.8.2020
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta - 6.8.2020
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené od:
06.08.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené do:
21.08.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oprava rozhodnutia
Anotácia dokumentu:
Oprava rozhodnutia vo veci "Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy objektu Zdravotné stredisko a lekáreň - Bytový dom Hurbanova".
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené od:
06.08.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené do:
21.08.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky - 6.8.2020
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky - 6.8.2020
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené od:
06.08.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené do:
21.08.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši
Anotácia dokumentu:
Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 10" na pozemkoch v k. ú. Okoličné (Hradišská ul.), stavebníkom ktorej sú Marián a Petra Grísnikovci.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené od:
06.08.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené do:
21.08.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš vo veci "Osvetlenie spevnených plôch, parkovacích plôch a účelovej komunikácie".
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené od:
05.08.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené do:
19.08.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejné prerokovanie - Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu v L. Mikuláši, m.č. Palúdzka
Anotácia dokumentu:
Verejné prerokovanie - Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu v L. Mikuláši, m.č. Palúdzka
«1234»