Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 146

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
24.05.2022
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
16.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2022/4442-2/ACh
Názov dokumentu:
Oznámenieo úhrade náhrady
Anotácia dokumentu:
Oznámenieo úhrade náhrady za užívanie revíru pre drobných vlastníkov pôdy-poľovnej plochy dňa 29.6.2022 od 14,00 do 16,00 hod.(Poľovný revír Baníkov Smrečany)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
24.05.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
11.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2022/ACh
Názov dokumentu:
Oznámenie Slovenskej pošty
Anotácia dokumentu:
Oznámenie Slovenskej pošty pre: Vladimír Molek
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
24.05.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
09.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2022/ACh
Názov dokumentu:
Nájom pozemkov
Anotácia dokumentu:
Nájom pozemkov parc. č. KN-C 2013/33 a KN-C 2013/34 podľa GP č. 44523106-58/2011 v k.ú. LIpt. Mikuláš
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
24.05.2022
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
08.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2022/40-195/ACh
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie_Stavebné úpravy bytu č. č. 9 v k.ú. Liptovský Mikuláš_Karol Vraštiak
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
24.05.2022
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
08.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2022/40-194/ACh
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie_Stavebné úpravy bytu č. 13 v k.ú. Liptovský Mikuláš_Marián Rak
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
24.05.2022
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
08.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2022/40-192/ACh
Názov dokumentu:
Územné rozhodnutie stavby
Anotácia dokumentu:
Územné rozhodnutie stavby "FTTC 0256 BB-Liptovský Mikuláš - líniová stavba na pozemkoch v k.ú. Liptovský Mikuláš
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
24.05.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
08.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2022/ACh
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie_Bytový dom s polyfunkčným parterom v k.ú. Lipt. Mikuláš_ Zuzana Andrejčáková
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
23.05.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
14.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2022/ACh
Názov dokumentu:
Vyhlásenie výberového konania
Anotácia dokumentu:
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľky/riaditeľa škôl_ZŠ Nábrežie Dr. Aurela Stodolu
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
23.05.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
10.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2022/ACh
Názov dokumentu:
Oznámenie Slovenskej pošty
Anotácia dokumentu:
Oznámenie Slovenskej pošty pre: J.Komár
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
23.05.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
07.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2022/4415-2/ACh
Názov dokumentu:
List na doručenie
Anotácia dokumentu:
List na doručenie pre: Marián Koki