Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 167

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
22.03.2023
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
31.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2023/173-98/MBea
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Upozornenie - ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023 - usmernenie a žiadosť o informovanie verejnosti
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
22.03.2023
Registratúrna značka:
VI
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
06.04.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2023/525-100/MBea
Názov dokumentu:
Uložené zásielky
Anotácia dokumentu:
Neotvorená obálka (A4) - na doručenie pre: Mirosla Kostolný (1961), hlásený trvalý pobyt na mesto
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
22.03.2023
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
29.03.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2023/173-97/MBea
Názov dokumentu:
Výrubové konanie
Anotácia dokumentu:
Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich-Etela Pekáriková - na parc. č. KN-C 90/3,KN-E21 v k.ú. Benice.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
21.03.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
15.04.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2023/MBea
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zaslaní záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizáciĺ pre územ je Zilinského kraja na roky 2021 - 2027“
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
21.03.2023
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
05.04.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2023/655-24/MBea
Názov dokumentu:
Uložené zásielky
Anotácia dokumentu:
Neotvorená obálka (A5) - 2x na doručenie pre: Ľubomír Droppa a Rastislav Teniak, obaja hlásený trvalý pobyt na mesto
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
21.03.2023
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
05.04.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2023/655-23/MBea
Názov dokumentu:
Uložené zásielky
Anotácia dokumentu:
Neotvorená obálka (C65) - na doručenie pre: Peter Glončák, hlásený trvalý pobyt na mesto
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
21.03.2023
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
05.04.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2023/655-21/MBea
Názov dokumentu:
Uložené zásielky
Anotácia dokumentu:
Neotvorená obálka (A5) - 2x na doručenie pre: Ján Poruben a Vladislav Kúkol, obaja hlásený trvalý pobyt na mesto
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
21.03.2023
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
05.04.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2023/591-12/MBea
Názov dokumentu:
Uložené zásielky
Anotácia dokumentu:
Neotvorená obálka (A5) - na doručenie pre: Ján Kavuliak, hlásený trvalý pobyt na mesto
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
21.03.2023
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
05.04.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2023/591-11/MBea
Názov dokumentu:
Uložené zásielky
Anotácia dokumentu:
Neotvorená obálka (A6) - na doručenie pre: Rastislav Kroščen, hlásený trvalý pobyt na mesto
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
21.03.2023
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
05.04.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2023/228-14/MBea
Názov dokumentu:
Uložené zásielky
Anotácia dokumentu:
Neotvorená obálka (A6) - na doručenie pre: Kristián Ovšiak, hlásený trvalý pobyt na mesto