Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 50

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené od:
22.10.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené do:
22.11.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zverejnenie Registra pôvodného stavu katastrálne územie Liptovská Ondrašová - lokalita Role.
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie Registra pôvodného stavu katastrálne územie Liptovská Ondrašová - lokalita Role.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené od:
22.10.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené do:
12.11.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o obmedení a prerušení distribúcie elektriny -12.11.2020 L. Ondrášová, Staré Mesto
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o obmedení a prerušení distribúcie elektriny -12.11.2020 L. Ondrášová, Staré Mesto
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené od:
22.10.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené do:
11.11.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o obmedení a prerušení distribúcie elektriny -11.11.2020Benice, Palúdzka
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o obmedení a prerušení distribúcie elektriny -11.11.2020 Benice, Palúdzka
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené od:
22.10.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené do:
09.11.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o obmedení a prerušení distribúcie elektriny -09.11.2020 Okoličné, Podbreziny
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o obmedení a prerušení distribúcie elektriny -09.11.2020 Okoličné, Podbreziny
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené od:
22.10.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené do:
09.11.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o obmedení a prerušení distribúcie elektriny -09.11.2020 Liptovská Ondrašová
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o obmedení a prerušení distribúcie elektriny -09.11.2020 Liptovská Ondrášová
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené od:
22.10.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené do:
06.11.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie_staveb.úpravy b. č. 33, Nábr. Dr. A. Stodolu, k.ú. LM
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie_stavebné úpravy bytu č. 33, Nábrežie Dr. A. Stodolu , parc. č. KN-C 526/66, k.ú. LM
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené od:
22.10.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené do:
06.11.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky pre: P. Húska, M. Hliničanová
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky pre: P. Húska, M. Hliničanová
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené od:
22.10.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené do:
06.11.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o obmedení a prerušení distribúcie elektriny -06.11.2020 Bodice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o obmedení a prerušení distribúcie elektriny -06.11.2020 Bodice
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené od:
22.10.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené do:
29.10.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
Anotácia dokumentu:
Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 2847/29, v k.ú. Bodice.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené od:
21.10.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš
Zverejnené do:
08.11.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie Slov. pošty o uložení zásielky pre: L. Vyšný, T. Bartošová, J. Šnajdr, J. Voštinár
Anotácia dokumentu:
Oznámenie Slov. pošty o uložení zásielky pre: L. Vyšný, T. Bartošová, J. Šnajdr, J. Voštinár
«12345»