Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 67

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
25.10.2021
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
09.11.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2021/6938-2/ACh
Názov dokumentu:
LIst na doručenie pre: René Novotný
Anotácia dokumentu:
LIst na doručenie pre: René Novotný
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
25.10.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2021/ACh
Názov dokumentu:
Vyhlásenie mimoriadnej situácie
Anotácia dokumentu:
Vyhlásenie mimoriadnej situácie - m. č. Hlboké
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
22.10.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
05.11.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2021/JKa
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre: Peter Glončák (1964), Filip Glončák (1994), Jana Glončáková (1965)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
21.10.2021
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
11.11.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2021/592-65/ACh
Názov dokumentu:
Poštový poukaz na výplatu
Anotácia dokumentu:
Poštový poukaz na výplatu pre: Ljubica Valentik, hlás. trv. pobyt na mesto
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
21.10.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
08.11.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2021/ACh
Názov dokumentu:
Oznámenie Slov.pošty
Anotácia dokumentu:
Oznámenie Slov.pošty pre: Hliničanová, Šupala, Melek, Kotian
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
21.10.2021
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
05.11.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2021/4849-5/ACh
Názov dokumentu:
List na doručenie
Anotácia dokumentu:
List na doručenie pre: Pavel Kurinský - hlás. trvalý pobyt na mesto
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
21.10.2021
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
05.11.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2021/16-60/ACh
Názov dokumentu:
List na doručenie
Anotácia dokumentu:
List na doručenie pre: Norbert Janík, Jozef Garb, Michal Mičuda
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
21.10.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
05.11.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2021/ACh
Názov dokumentu:
Regionálna integrovaná územná stratégia
Anotácia dokumentu:
Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a dodatok č. 2
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
21.10.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
28.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2021/ACh
Názov dokumentu:
Výrub drevín v k. ú. LM
Anotácia dokumentu:
Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny (KN-C 6612 v kú L.Mikuláš)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
20.10.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
07.11.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2021/ACh
Názov dokumentu:
Oznámenie Slov.pošty
Anotácia dokumentu:
Oznámenie Slov.pošty pre: A. Zalanfiová, Z.Richter, M.Dobák