Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 88

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
25.09.2023
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
24.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2023/227-64/MBea
Názov dokumentu:
Prerušenie dodávky elektriny
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 24.10.2023 - mč Vrbica - Nábrežie (Majerská, Nábr. Dr. A. Stodolu 1796, 1797, atď. )
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
25.09.2023
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
10.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2023/6624-1/MBea
Názov dokumentu:
Uložené zásielky
Anotácia dokumentu:
Žiadosť o poskytnutie súčinnosti - doručenie zásielky pre: Ján Jamnický, hlás. trv. pobyt na mesto LM (1982)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
25.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
10.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2023/MBea
Názov dokumentu:
Uložené zásielky
Anotácia dokumentu:
Neotvorená obálka (C65) - na doručenie pre: Miroslav Puška, hlás. trvalý pobyt na mesto
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
25.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
10.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2023/MBea
Názov dokumentu:
Uložené zásielky
Anotácia dokumentu:
Neotvorená obálka (C65) - na doručenie pre: Miroslav Puška, hlás. trvalý pobyt na mesto
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
25.09.2023
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
02.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2023/173-283/MBea
Názov dokumentu:
Výrubové konanie
Anotácia dokumentu:
Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Palúdzka zo dňa 21.09.2023 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-E 2 v k.ú. Palúdzka.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
25.09.2023
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
02.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2023/173-282/MBea
Názov dokumentu:
Výrubové konanie
Anotácia dokumentu:
Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - žiadosť Mileny Majeríkovej zo dňa 21.08.2023 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 1849/3 v k.ú. Palúdzka.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
21.09.2023
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
06.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2023/2531-4/MBea
Názov dokumentu:
Uložené zásielky
Anotácia dokumentu:
Žiadosť o doručenie zásielky pre: Lukáš Kardoš , hlásený trv. pobyt na mesto (349EX 531/2021)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
20.09.2023
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
19.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2023/227-63/MBea
Názov dokumentu:
Prerušenie dodávky elektriny
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 19.10.2023 - mč Demänová (ul. Dlhá 242)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
20.09.2023
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
18.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2023/655-62/MBea
Názov dokumentu:
Uložené zásielky
Anotácia dokumentu:
Poštový poukaz na výplatu č. na doručenie pre: Vladimír Klbík, hlásený trv. pobyt na mesto (10,98 €)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
20.09.2023
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
05.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2023/3259-6/MBea
Názov dokumentu:
Uložené zásielky
Anotácia dokumentu:
Neotvorená obálka (C65) - na doručenie pre: Erik Rusnák, hlás. trvalý pobyt na mesto