Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 129

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
22.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2022/JKa
Názov dokumentu:
Oznámenie Slov. pošty
Anotácia dokumentu:
Oznámenie Slov. pošty o uložení zásielky
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
21.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2022/JKa
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Adrian Drdol, Andrej Drdol
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
20.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2022/JKa
Názov dokumentu:
Ozn. o začatí úz. konania a nariadenie úst. pojed.
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania: Liptovský Mikuláš verejný vodovod a kanalizácia Pod Stráňami - Rozšírenie 2
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
13.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2022/JKa
Názov dokumentu:
Informácia o začatí konania
Anotácia dokumentu:
Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny: žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 2099/185 v k.ú. Palúdzka
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
01.07.2022
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
30.09.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2022/5166-2/ACh
Názov dokumentu:
Oznámenie dočasného zatvorenia pošty
Anotácia dokumentu:
Oznámenie dočasného zatvorenia pošty v čase od 27.6-30.9.2022 Pošta Liptovský Mikuláš 3
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
01.07.2022
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
03.08.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2022/460-144/ACh
Názov dokumentu:
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 3.8.2022 - mč Palúdzka (Jánošíkova, Palúčanská, Priehradná, Vranov, Za Bocianom
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
01.07.2022
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
16.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2022/1619-13/ACh
Názov dokumentu:
List na doručenie
Anotácia dokumentu:
List na doručenie pre: Milan Červeň
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
30.06.2022
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
17.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2022/1501-17/ACh
Názov dokumentu:
Oznámenie Slovenskej pošty
Anotácia dokumentu:
Oznámenie Slovenskej pošty: Hliničanová, Šinko, Dikoš, Poliak
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
30.06.2022
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
17.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2022/1501-16/ACh
Názov dokumentu:
Oznámenie Slovenskej pošty
Anotácia dokumentu:
Oznámenie Slovenskej pošty: Hliničanová, Šinko, Dikoš, Poliak
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
29.06.2022
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
29.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2022/460-142/ACh
Názov dokumentu:
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 29.7.2022 - mč Staré Mesto (1. mája )