Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 141

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
23.02.2024
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
09.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2024/104-2/MBea
Názov dokumentu:
Uložené zásielky
Anotácia dokumentu:
Žiadosť o doručenie zásielky pre: Juraj Facuna (1993), hlásený trv. pobyt na mesto (120EX 457/23)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
23.02.2024
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
25.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2024/68-51/MBea
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí obstarávania „Uzemný plán mesta Liptovský Mikuláš - zmeny a doplnky č. 7“,
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
23.02.2024
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
09.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2024/68-52/MBea
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie na stavbu „Obchodný dom Billa Liptovský Mikuláš — Revolučná — SO 02 Komunikácie a spevnené plochy, SO 02 b Rekonštrukcia miestnej komunikácie, SO 11 Úprava cesty 11/584 a autobusová zastávka, SO 12
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
23.02.2024
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2024/68-50/MBea
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie žiadosti „OICD-HBV Demänová“ na pozemkoch parc. č. KN-C 262/20, KN-C 262/53, KN-C 262/54, KN-C 262/56, KN-C 262/57, KN-C 262/64, KN-C 262/71, KN-C 260/4 v k. ú. Demänová Navrhovateľa: CD- profil s.r.o.,
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
23.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
08.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2024/JKa
Názov dokumentu:
Obchodný dom Billa - Revolučná ulica
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie "Obchodný dom Billa - Revolučná ulica"
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
20.02.2024
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
06.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2024/74-22/MBea
Názov dokumentu:
Uložené zásielky
Anotácia dokumentu:
Neotvorená obálka na doručenie pre: Dušan Baláž , hlás. trv. pobyt na mesto
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
20.02.2024
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
06.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2024/74-21/MBea
Názov dokumentu:
Uložené zásielky
Anotácia dokumentu:
Žiadosť o súčinnosť pri doručení zásielky - Marián Koki (1997), hlás. trv. pobyt na mesto
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
19.02.2024
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
05.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2024/68-49/MBea
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zaslaní záverečného stanoviska k navrhovanej činnosti „Recyklácia odpadových plastov Liptovský Mikuláš — výroba technických plynov a náhrada primárnych fosilnych surovín pre syntézu základných polymérov“
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
19.02.2024
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
05.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2024/129-7/MBea
Názov dokumentu:
Uložené zásielky
Anotácia dokumentu:
Neotvorená obálka (C65) - na doručenie pre: Marek Surek, hlás. trvalý pobyt na mesto
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
19.02.2024
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
05.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2024/147-12/MBea
Názov dokumentu:
Uložené zásielky
Anotácia dokumentu:
Oznámenie Slovenskej pošty Lipt. Mikuláš 1 o uložení zásielky pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš pre:Štefan Čerstvík Ľuboš Andráš,Tomáš Uličný, Anna Almanová, Dušan Puška, Laura Fecková, Roman Bančej