Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 62

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
23.04.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
11.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie Slov. pošty o uložení zásielky pre: Bc. L. Andráš, V. Volko
Anotácia dokumentu:
Oznámenie Slov. pošty o uložení zásielky pre: Bc. L. Andráš, V. Volko
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
23.04.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
11.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
LIst na doručenie pre: Jakub Holička, hlásený trvalý pobyt na mesto
Anotácia dokumentu:
LIst na doručenie pre: Jakub Holička, hlásený trvalý pobyt na mesto
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
23.04.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
08.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
List na doručenie pre: Jakub Holička, hlásený trvalý pobyt na mesto
Anotácia dokumentu:
List na doručenie pre: Jakub Holička, hlásený trvalý pobyt na mesto
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
22.04.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
10.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie Slov. pošta o uložení zásielky pre:: M. Poruben, V.Olahová, D. Koky, J. Kostolný
Anotácia dokumentu:
Oznámenie Slov. pošta o uložení zásielky pre:: M. Poruben, V.Olahová, D. Koky, J. Kostolný
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
22.04.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
07.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
List na doručenie pre: Vladislav Kúkol, hlásený trvalý pobyt na mesto
Anotácia dokumentu:
List na doručenie pre: Vladislav Kúkol (1959), hlásený trvalý pobyt na mesto
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
22.04.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
07.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška-oznámenie o začatí spojeného územného a stav. konania stavby
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška-oznámenie o začatí spojeného územného a stav. konania stavby "Stavebné úpravy, prístavba, a nadstavba RD" so súp.č. 1596 nachádzajúci sa na pozemku č. KN-C 1660/2 a KN-C 1660/8 v k.ú. LM
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
22.04.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
07.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška - Oznámenie o podaní hromadného odvolania proti rozhodnutiu
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška - Oznámenie o podaní hromadného odvolania proti rozh. č. OCÚDD-SÚ-S2020/00361-04/VI - Ing. Mgr. Radoslav Bohuš, LM a spol. - proti stavbe "D. Dolina - P. Lehota - Lazisko - Rozšírenie VN vedenia" v kú Demänov
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
22.04.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
07.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška-Stavebné povolenie-Stavebné úpravy bytu
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška-Stavebné povolenie-Stavebné úpravy bytu č. 79-parc. č. KN-C 704/4 k. ú. Okoličné
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
22.04.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
29.04.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 29.4.2021 - m.č. S.Mesto, Okoličné, Podbreziny
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 29.4.2021 - m.č.Staré Mesto, Okoličné, Podbreziny
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
22.04.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
28.04.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 28.4.2021 - m.č. Palúdzka
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 28.4.2021 - m. č. Palúdzka (ul. Demänovská)