Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 29

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Malacky
Zverejnené od:
22.10.2020
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Malacky
Zverejnené do:
06.11.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
SÚ/217/196/2020/MAT
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení úradných písomností.
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o doručení úradných písomností.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Malacky
Zverejnené od:
21.10.2020
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Malacky
Zverejnené do:
07.11.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
SÚ/217/196/2020/MAT
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení úradnej písomnosti.
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o doručení úradnej písomnosti.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Malacky
Zverejnené od:
21.10.2020
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Malacky
Zverejnené do:
06.11.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
SÚ/217/196/2020/MAT
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu.
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Malacky
Zverejnené od:
20.10.2020
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Malacky
Zverejnené do:
07.11.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
SÚ/217/196/2020/MAT
Názov dokumentu:
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Malackách.
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Malackách.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Malacky
Zverejnené od:
20.10.2020
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Malacky
Zverejnené do:
05.11.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
SÚ/217/196/2020/MAT
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení úradnej písomnosti.
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o doručení úradnej písomnosti.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Malacky
Zverejnené od:
20.10.2020
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Malacky
Zverejnené do:
05.11.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
SÚ/217/196/2020/MAT
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení úradnej písomnosti.
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o doručení úradnej písomnosti.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Malacky
Zverejnené od:
20.10.2020
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Malacky
Zverejnené do:
05.11.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
SÚ/217/196/2020/MAT
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení úradnej písomnosti.
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o doručení úradnej písomnosti.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Malacky
Zverejnené od:
19.10.2020
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Malacky
Zverejnené do:
04.11.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
SÚ/217/196/2020/MAT
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení úradných písomností.
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o doručení úradných písomností.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Malacky
Zverejnené od:
16.10.2020
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Malacky
Zverejnené do:
03.11.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
SÚ/217/196/2020/MAT
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Malacky
Zverejnené od:
16.10.2020
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Malacky
Zverejnené do:
03.11.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
SÚ/217/196/2020/MAT
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomností
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o doručení písomností
«123»