Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 24

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Malacky (OVM)
Zverejnené od:
22.01.2021
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Malacky (OVM)
Zverejnené do:
07.02.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
SÚ/257/76/2021/MAT
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie.
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Malacky (OVM)
Zverejnené od:
22.01.2021
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Malacky (OVM)
Zverejnené do:
05.02.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
SÚ/257/76/2021/MAT
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení úradných písomností.
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o doručení úradných písomností.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Malacky (OVM)
Zverejnené od:
21.01.2021
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Malacky (OVM)
Zverejnené do:
20.02.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
SÚ/257/76/2021/MAT
Názov dokumentu:
Oznámenie o vstupe na pozemok - Verejná vyhláška.
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o vstupe na pozemok - Verejná vyhláška.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Malacky (OVM)
Zverejnené od:
21.01.2021
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Malacky (OVM)
Zverejnené do:
20.02.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
SÚ/257/76/2021/MAT
Názov dokumentu:
Oznámenie o vstupe na pozemok - Vrejná vyhláška.
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o vstupe na pozemok - Vrejná vyhláška.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Malacky (OVM)
Zverejnené od:
21.01.2021
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Malacky (OVM)
Zverejnené do:
06.02.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
SÚ/257/76/2021/MAT
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudáciou.
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudáciou.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Malacky (OVM)
Zverejnené od:
21.01.2021
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Malacky (OVM)
Zverejnené do:
06.02.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
SÚ/257/76/2021/MAT
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením.
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Malacky (OVM)
Zverejnené od:
21.01.2021
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Malacky (OVM)
Zverejnené do:
06.02.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
SÚ/257/76/2021/MAT
Názov dokumentu:
Rozhodnutie.
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Malacky (OVM)
Zverejnené od:
21.01.2021
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Malacky (OVM)
Zverejnené do:
05.02.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
SÚ/257/76/2021/MAT
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení úradných písomností.
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o doručení úradných písomností.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Malacky (OVM)
Zverejnené od:
21.01.2021
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Malacky (OVM)
Zverejnené do:
05.02.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
SÚ/257/76/2021/MAT
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení úradných písomností.
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o doručení úradných písomností.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Malacky (OVM)
Zverejnené od:
19.01.2021
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Malacky (OVM)
Zverejnené do:
04.02.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
SÚ/257/76/2021/MAT
Názov dokumentu:
Rozhodnutie.
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie.
«123»