Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 2

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
21.01.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návr programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
Anotácia dokumentu:
Návrh programu zasadnutia mestského zastupiteľstva zvolaného na 28.01.2022
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
13.01.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
27.01.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
Anotácia dokumentu:
«1»