Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 15

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
23.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
09.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
VZN o úhrade za sociálne služby
Anotácia dokumentu:
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA POLTÁR č. 1/2024 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Poltár
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
23.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
09.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
VZN č. 2/2024 - zrušenie VZN č. 3/2023
Anotácia dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 2/2024, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 3/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
21.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec České Brezovo
Zverejnené do:
28.02.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výrub drevín - Mesto Poltár
Anotácia dokumentu:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - Mesto Poltár - 2 ks borovica, 1 ks javor
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
21.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
08.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Ľubomír Š.
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
21.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
29.02.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Viliam Š.
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
14.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
04.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení listovej zásielky-Miroslav B.
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
13.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
01.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Róbert S.
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
12.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
26.02.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh na zrušenie TP - Milan B.
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
12.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
26.02.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh na zrušenie TP- Martin M.
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
12.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
01.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Ján S.
Anotácia dokumentu:
«12»