Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 8

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
11.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
29.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Ľubomír Š.
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
11.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
25.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh na zrušenie TP- Tímea K.
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
11.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
25.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh na zrušenie TP - Zdenko K.
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
11.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
25.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh na zrušenie TP - Olívia K.
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
11.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
26.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Július B.
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
10.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
29.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Ladislav O
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
09.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
26.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Milan O.
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
09.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
26.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Marcela S.
Anotácia dokumentu:
«1»