Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 13

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
29.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
16.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
VZN mesta Poltár č. 5/2023 - herne
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
29.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
13.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení list. zásielky - Jozef Ď.
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
29.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
13.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
VZN mesta Poltár č.6/2023 - žiaci
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
29.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
13.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení list.zásielky - Stanislava S.
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
29.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
04.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
Anotácia dokumentu:
Návrh programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Poltári konaného dňa 04.10.2023 o 16.00 hod.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
29.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
12.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení list. zásielky - Jana K.
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
28.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
31.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zámer na zverejnenie - Cifranič
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
28.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
31.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zámer na zverejnenie - Farkašová
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
26.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
13.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZNÁMENIE o uložení listovej zásielky - Erika K.
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
26.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
13.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZNÁMENIE o uložení listovej zásielky - Zuzana V.
Anotácia dokumentu:
«12»