Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 6

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
20.03.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec České Brezovo
Zverejnené do:
05.04.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Chodník na Ul. 9. mája v meste Poltár
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
17.03.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
23.03.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Program MsZ v Poltári - 23. 03. 2023
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
16.03.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
31.03.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozšírenie činnosti zariad. na zber, výkup odpadov
Anotácia dokumentu:
Rozšírenie činnosti zariadenia na zber a výkup odpadov - Poltár
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
15.03.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
23.03.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výrub drevín - Obec Cinobaňa
Anotácia dokumentu:
2 ks breza
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
09.03.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
24.03.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Optický prípoj NetSpace
Anotácia dokumentu:
Optický prípoj NetSpace – Nové Hony - Poltár
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
23.02.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
31.03.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov podľa § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov
«1»