Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 16

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
22.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
13.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Martin R.
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
19.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
25.04.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
POZVÁNKA na zasadnutie MsZ konaného dňa 25.04.2024
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
17.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
06.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Aladár B.
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
16.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
03.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Richard K.
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
16.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
30.04.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Róbert S.
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
10.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
08.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Hlasovací preukaz - informácie
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
09.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
25.04.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN o zákaze umiestňovania herní a kasín
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
08.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
25.04.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zámer predaja pozemku - Gruy
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
05.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
15.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti - P.Č. 31/1
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
05.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
23.04.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Ján S.
Anotácia dokumentu:
«12»