Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 59

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
28.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
325919
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky Henrieta Hájková (1973)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
362/2019-31-1-3750/4
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
30.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
362/2019-31-1-3750/4
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Jurčíková Janka
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
363/2019-31-1-398/4
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
30.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
363/2019-31-1-398/4
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Novotný Ladislav
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
14.11.2019
Registratúrna značka:
426/2019-31-1-5442/2
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
29.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
426/2019-31-1-5442/2
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Hrabuvčin Peter Ing.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
14.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
2775/2019/OVaD
Názov dokumentu:
Výsledok vybavenia petície č. 5 / 2019
Anotácia dokumentu:
Petícia vybavená v zákonnej lehote. Výsledok vybavenia zaslaný osobám určeným na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci. Po schválení komplexnej rekonštrukcie predmetnej lokality poslancami MsZ, bude vypracovaná projektová dokumentácia a vybavené stavebné povolenie. Následne sa môže pristúpiť ku komplexnej rekonštrukcii Koceľovej ulice.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
14.11.2019
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
28.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
32520
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky Marek Sagalinec (1983)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
14.11.2019
Registratúrna značka:
1-21837/2019/32164
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
29.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
1-21837/2019/32164
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Patzová Petra - verejná vyhláška
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
13.11.2019
Registratúrna značka:
360/2019-31-1-1363/4
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
28.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
360/2019-31-1-1363/4
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Miškovičová Helena
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
13.11.2019
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
27.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
32390
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky Iveta Párnická (1982)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
13.11.2019
Registratúrna značka:
348/2019-31-1-1179/4
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
28.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
348/2019-31-1-1179/4
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Saksa Jaroslav
«123456»