Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 36

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
26.02.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
12.03.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Ekonomické oprávnené náklady za rok 2020
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie ekonomických oprávnených nákladov za rok 2020 pre zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie pre seniorov, nocľaháreň, jedáleň, opatrovateľskú službu podľa jednotlivých položiek poskytovanú mestom SNV
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
26.02.2021
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
11.03.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
3726
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky K. Darvašiová (1996)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
26.02.2021
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
11.03.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
3725
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky J. Sobinovský (1972)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
26.02.2021
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
11.03.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
3724
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky M. Kaššáková (1989)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
26.02.2021
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
11.03.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
3599
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení TP
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zrušení TP V. Haraszthyová (1933)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
25.02.2021
Registratúrna značka:
3826/2021
Autor dokumentov:
Daňový úrad Košice - pobočka Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
11.03.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
3826/2021
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Bukoci Radoslav
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
25.02.2021
Registratúrna značka:
3697/2021
Autor dokumentov:
Daňový úrad Košice - pobočka Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
11.03.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
3697/2021
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Štuller Ľudovít
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
25.02.2021
Registratúrna značka:
3696/2021
Autor dokumentov:
Daňový úrad Košice - pobočka Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
11.03.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
3696/2021
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Dzimková Jana
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
23.02.2021
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
09.03.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
3302
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení TP
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zrušení TP S. Kešelaková (1976)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
22.02.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
11.03.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 2/2016
Anotácia dokumentu:
Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
«1234»