Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 33

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
20.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Petície vybavené mestom v roku 2019
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
20.08.2019
Registratúrna značka:
20-442-3/2019-Ľo
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
04.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
20-442-3/2019-Ľo
Názov dokumentu:
Rozhodnutie
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o dodatočnom povolení a povolení užívania stavby s názvom "Záhradná chatka" a odstránenie stavby s názvom "Altánok"
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
19.08.2019
Registratúrna značka:
266/2019-31-1-21237/2
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
03.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
266/2019-31-1-21237/2
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Štuller Ľudovít
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
19.08.2019
Registratúrna značka:
20-1499-5/2019-ZK
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
04.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
20-1499-5/2019-ZK
Názov dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie
Anotácia dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie - povolenie stavby "Mezonetový byt č. 8, Svätoplukova 10, Spišská Nová Ves"
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
15.08.2019
Registratúrna značka:
244/2019-31-1-21566/4
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
30.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
244/2019-31-1-21566/4
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Regec Milan
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
15.08.2019
Registratúrna značka:
243/2019-31-1-21850/4
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
30.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
243/2019-31-1-21850/4
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Slobodník Maroš
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
15.08.2019
Registratúrna značka:
257/2019-31-1-22651/2
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
30.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
257/2019-31-1-22651/2
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Puškár Ľuboš
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
15.08.2019
Registratúrna značka:
244/2019-31-1-21566/4
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
30.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
244/2019-31-1-21566/4
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Jancko Ľudovít
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
14.08.2019
Registratúrna značka:
20-2276-2/2019-Jr
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
28.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
20-2276-2/2019-Jr
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania, upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - ENERPRO, s.r.o.,
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
14.08.2019
Registratúrna značka:
159/2019-31-1-20542/4
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
29.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
159/2019-31-1-20542/4
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Nedvědová Petra
«1234»