Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 6

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
18.04.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
VZN č. 1/2019 o poskytovaní sociálných služieb
Anotácia dokumentu:
Návrh VZN mesta Spišská Nová Ves č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
18.04.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2017
Anotácia dokumentu:
Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
08.04.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Záverečný účet mesta za rok 2018 final
Anotácia dokumentu:
Záverečný účet mesta za rok 2018 final
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
08.04.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh rozpočtu mesta a programový rozpočet
Anotácia dokumentu:
Návrh rozpočtu mesta a programový rozpočet na roky 2019- 2021
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
08.04.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozpočet mesta
Anotácia dokumentu:
1. zmena rozpočtu 2019
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
08.04.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Harmonogram 2019, 2020, 2021
Anotácia dokumentu:
Harmonogram 2019, 2020, 2021
«1»