Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 74

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
08.07.2020
Registratúrna značka:
20-2036-1/2020-Ľo
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
24.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
20-2036-1/2020-Ľo
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby s názvom "Stavebné úpravy bytu č. 1 v bytovom dome s.č. 1913 na ulici Topoľovej č. 17, Spišská Nová Ves"
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
08.07.2020
Registratúrna značka:
20-1650-3/2020-Jr
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
24.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
20-1650-3/2020-Jr
Názov dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie
Anotácia dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie na zmenu dokončenej stavby s.č. 2674 s názvom "Stavebné úpravy bytu č. 28, Strojnícka 1, Spišská Nová Ves"
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
08.07.2020
Registratúrna značka:
20-1591-3/2020-Jr
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
24.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
20-1591-3/2020-Jr
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie na stavbu s názvom "Obnova bytového domu, Strojnícka 1, 2, 3, 4, Spišská Nová Ves"
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
08.07.2020
Registratúrna značka:
20-1590-3/2020-Jr
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
24.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
20-1590-3/2020-Jr
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie na stavbu s názvom "Obnova bytového domu, Kamenárska 1, 2, 3, 4, Spišská Nová Ves"
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
08.07.2020
Registratúrna značka:
K U 1-727/2018/376
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
23.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
K U 1-727/2018/376
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Murgáč Ľubomír, Rusnák Milan, Dzurinda Slavomir, Kepka Jozef, Koutná Irena, Saksa Jaroslav, Miškovičová Helena
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
08.07.2020
Registratúrna značka:
K U 1-4207/2015/3474
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
23.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
K U 1-4207/2015/3474
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Bigoš Jozef, Kalafut Marek, Bukoci Radoslav, Garčalová Viera, Belohlávek Dezider, Hozza Vladimír, Citterberg Ladislav
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
08.07.2020
Registratúrna značka:
K U 1-3779/2016/2933
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
23.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
K U 1-3779/2016/2933
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Suržin Jozef, Pivovarová Emília, Kotlárová Alena, Murgáč Igor, Kováč Jaromír, Kartusek Marián,
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
08.07.2020
Registratúrna značka:
K U 1-3396/2016/2372
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
23.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
K U 1-3396/2016/2372
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Sianta Ľubomír, Roško Ján, Müllerová Iveta, Holá Dana, Jurčíková Janka, Winkler Ivana, Liptáková Ľudmila, Suržin Jozef
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
08.07.2020
Registratúrna značka:
K U 1-2337/2017/1912
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
23.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
K U 1-2337/2017/1912
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Tichý Slavko, Horváth Gejza, Zahurancová Katarína, Hadovská Valéria, Palkovič Michal, Dubiňák Vladimír, Sianta Ľubomír
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
08.07.2020
Registratúrna značka:
K U 1-149/2015/3289
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
23.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
K U 1-149/2015/3289
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Krausz Stanislav, Kaššák Mladen, Dulák Marián, Leštianský Milan, Korkošová Eva MUDr., Murgáč Ľubomír