Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 60

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
30.11.2020
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
14.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
35256
Názov dokumentu:
Oznámenie o zásielke
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zásielke Karol Pačaj 1979
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
30.11.2020
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
14.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
35115
Názov dokumentu:
Oznámenie o zásielke
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zásielke Ján Sobinovský 1972
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
27.11.2020
Registratúrna značka:
98/2020-31-1-12465/2
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
12.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
98/2020-31-1-12465/2
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Baláž Ján
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
27.11.2020
Registratúrna značka:
35120
Autor dokumentov:
Daňový úrad Košice - pobočka Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
11.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
35120
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zambo Maroš
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
27.11.2020
Registratúrna značka:
35119
Autor dokumentov:
Daňový úrad Košice - pobočka Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
11.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
35119
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Stanoislav Peter
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
27.11.2020
Registratúrna značka:
35118
Autor dokumentov:
Daňový úrad Košice - pobočka Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
11.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
35118
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Suchý Štefan
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
27.11.2020
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
10.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
35051
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky A. Metejková (1977)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
26.11.2020
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
10.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
35043
Názov dokumentu:
Zrušenie TP
Anotácia dokumentu:
zrušenie TP Pavol Bodák 1971
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
25.11.2020
Registratúrna značka:
94/2020-31-1-12496/2
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
10.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
94/2020-31-1-12496/2
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Labuda Marek
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
25.11.2020
Registratúrna značka:
7/2020
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
10.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
7/2020
Názov dokumentu:
VZN č. 7/2020 o určení časti novej ulice
Anotácia dokumentu:
VZN č. 7/2020 o určení časti novej ulice s názvom "Drevárska" v Spišskej Novej Vsi
«123456»