Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 61

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
15.10.2019
Registratúrna značka:
20-2914-1/2019-Ľo
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
31.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
20-2914-1/2019-Ľo
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania, upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania stavby s názvom "Zateplenie strechy a rekonštrukcia lodžií, Brezová 2, Spišská Nová Ves"
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
15.10.2019
Registratúrna značka:
20-2913-1/2019-Ľo
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
31.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
20-2913-1/2019-Ľo
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania, upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na zmenu dokončenej stavby s názvom "Odstránenie systémovej poruchy loggií, ul. Javorová 1, 2, Spišská Nová Ves"
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
14.10.2019
Registratúrna značka:
373/2019-31-1-2547/3
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
29.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
373/2019-31-1-2547/3
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zahurancová Katarína
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
14.10.2019
Registratúrna značka:
371/2019-31-1-3279/3
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
29.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
371/2019-31-1-3279/3
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Dubiňák Vladimír
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
14.10.2019
Registratúrna značka:
372/2019-31-1-2043/3
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
29.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
372/2019-31-1-2043/3
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Čuba Jaroslav
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
14.10.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
28.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh 4. zmeny rozpočtu
Anotácia dokumentu:
Návrh 4. zmeny rozpočtu
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
14.10.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
28.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
VZN č. 2_2019
Anotácia dokumentu:
VZN č. 2_2019 o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určených dňoch
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
14.10.2019
Registratúrna značka:
347/2019-31-1-1188/3
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
29.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
347/2019-31-1-1188/3
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Košiková Božena
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
14.10.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
28.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
VZN 3/2019
Anotácia dokumentu:
VZN 3_2019 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta SNV
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
11.10.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
29.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zámer predaja pozemku - Želinský
Anotácia dokumentu:
Predaj pozemku parc. č. KN-C 8622 (záhrada) s výmerou 242 m2, zapísaného v LV 1 v prospech mesta Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva Mareka Želinského, Tichá 9257/18, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves.