Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 58

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
12.05.2021
Registratúrna značka:
78/2021-31-1-16343/4
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
26.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
78/2021-31-1-16343/4
Názov dokumentu:
verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Goldberger Viliam
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
11.05.2021
Registratúrna značka:
81/2021-31-1-16225/4
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
26.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
81/2021-31-1-16225/4
Názov dokumentu:
verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Nálepka Ivan
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
11.05.2021
Registratúrna značka:
79/2021-31-1-17753/4
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
26.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
79/2021-31-1-17753/4
Názov dokumentu:
verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Riš Igor
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
10.05.2021
Registratúrna značka:
D V 1-643/2021/389
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
25.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
D V 1-643/2021/389
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Vlčková Michaela, Majerníková Anna, Šmelko František, Ondík Štefan, Dzimková Jana, Kačírová Mária, Fabian Jaroslav, Skasko Ján, Dziak František, Valkoššák Branislav, Vospálek Milan, Holubová Marie, Štuller Ľubomír, Maštalský Maroš, Kočiš Radoslav, Kaščáková Ľubomíra, Drožď Jozef, Čuchranová Adriana, Vlčková Radoslava, Makulová Ivana
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
10.05.2021
Registratúrna značka:
D U 1-643/2019/308
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
25.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
D U 1-643/2019/308
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Vlčková Michaela, Šmelko František, Ondík Štefan, Dzimková Jana, Kačírová Mária, Fabian jaroslav, Skasko Ján
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
10.05.2021
Registratúrna značka:
D U 1-17614/2018/425
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
25.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
D U 1-17614/2018/425
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Čuchranová Adriana, Vlčková Radoslava, Makulová Ivana, Stanislav Peter
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
10.05.2021
Registratúrna značka:
D U 1-16045/2016/680
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
25.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
D U 1-16045/2016/680
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Holubová Marie, Bartková Štefánia, Maštalský Maroš, Kočiš Radoslav, Kaščáková Ľubomíra, Drožď Jozef, Čuchranová Adriana
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
10.05.2021
Registratúrna značka:
D U 1-12581/2018/479
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
25.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
D U 1-12581/2018/479
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Bigoš Martin, Dziak František, Valkoššák Branislav, Vospálek Milan, Gondová Andrea, Krajňák Peter, Popovičová Lucia
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
10.05.2021
Registratúrna značka:
D R 1-643/2021/19664
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
25.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
D R 1-643/2021/19664
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Vlčková Michaela, Polomský Miloslav Ing., Šmelko František, Haraszthyová Valeria, Ondík Štefan, Dzimková Jana, Kačírová Mária, Fabian Jaroslav, Skasko Ján, Hanková Janka, Lányi Stanslav, Dziak František, Vagašová Anna, Valkoššák Branislav, Vospálek Milan, Gondová Andrea, Šmelko Martin, Holubová Marie, Štuller Ľubomír, Krempaská Mariana Bc.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
10.05.2021
Registratúrna značka:
D R 1-17221/2021/16791
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
25.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
D R 1-17221/2021/16791
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Maštalský Maroš, Kočiš Radoslav, Kaščáková Ľubomíra, Drožď Jozef, Čuchranová Adriana, Vlčková Radoslava, Makulová Ivana, Juríková Jana, Čuja Miroslav, Pecha Gustav
«123456»