Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 81

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
29.09.2020
Registratúrna značka:
20-2510-5/2020-ZK
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
16.10.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
20-2510-5/2020-ZK
Názov dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie
Anotácia dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie na zmenu dokončenej stavby s názvom "Stavebné úpravy bytu" na ulici J. Matušku 2/16, bytový dom s.č. 2303 v Spišskej Novej Vsi
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
29.09.2020
Registratúrna značka:
20-2168-5/2020-ZK
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
15.10.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
20-2168-5/2020-ZK
Názov dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie
Anotácia dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie na zmenu dokončenej stavby s názvom "Stavebné úpravy a prístavba loggií bytového domu", Komenského 1, 2 v Spišskej Novej Vsi"
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
29.09.2020
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
13.10.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
30075
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky M. Bakoš (1990)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
29.09.2020
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
13.10.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
29968
Názov dokumentu:
Oznámenie o zásielke
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zásielke Martina Kozáková 1985
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
29.09.2020
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
13.10.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
29967
Názov dokumentu:
Oznámenie o zásielke
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zásielke Jozef Jozefčák 1975
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
29.09.2020
Registratúrna značka:
29850
Autor dokumentov:
Daňový úrad Prešov - pobočka Poprad
Zverejnené do:
13.10.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
29850
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Saksa Lukáš
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
25.09.2020
Registratúrna značka:
K R 1-23819/2020/31163
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
12.10.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
K R 1-23819/2020/31163
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Simon Lee Waldram
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
25.09.2020
Registratúrna značka:
K R 1-22081/2020/30992
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
12.10.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
K R 1-22081/2020/30992
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Piroš Adrián
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
25.09.2020
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
09.10.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
29878
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení TP
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zrušení TP B. Strehovský (1982)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
25.09.2020
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
09.10.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
29788
Názov dokumentu:
Zrušenie TP
Anotácia dokumentu:
Zrušenie TP Michal Frišlovič 1992