Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 40

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
20.01.2020
Registratúrna značka:
268/2020-IK
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
29.02.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
268/2020-IK
Názov dokumentu:
Informácie o začatých správnych konaniach
Anotácia dokumentu:
Informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
17.01.2020
Registratúrna značka:
20-206-1/2020-Ľo
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
03.02.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
20-206-1/2020-Ľo
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania, upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na zmenu dokončenej stavby s názvom "Odstránenie systémovej poruchy loggií, ul. Javorová 12, 13, 14, 15, Spišská Nová Ves", s.č. 2018
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
17.01.2020
Registratúrna značka:
8/2020-31-1-4043/3
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
01.02.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
8/2020-31-1-4043/3
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Kováč Jaromír
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
17.01.2020
Registratúrna značka:
7/2020-31-1-7963/3
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
01.02.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
7/2020-31-1-7963/3
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Repaský Karol
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
17.01.2020
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
31.01.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
1549
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky M. Kolár (1980)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
17.01.2020
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
31.01.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
1547
Názov dokumentu:
Oznámenie o zásielke
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zásielke Martina Kozáková 1985
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
17.01.2020
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
31.01.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
1546
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky S. Patz (1967)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
16.01.2020
Registratúrna značka:
20-3114-4/2019-Ľo
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
03.02.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
20-3114-4/2019-Ľo
Názov dokumentu:
Oznámenie o podaní odvolania
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o podaní odvolania proti stavebnému povoleniu pre stavbu s názvom "Obnova bytového domu E. M. Šoltésovej 23, 25, Spišská Nová Ves"
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
16.01.2020
Registratúrna značka:
3/2020-31-1-6876/3
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
31.01.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
3/2020-31-1-6876/3
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Kseňák Ladislav
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
16.01.2020
Registratúrna značka:
2/2020-31-1-6680/3
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
31.01.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
2/2020-31-1-6680/3
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Regec Michal
«1234»