Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 40

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
21.02.2020
Registratúrna značka:
20-576-1/2020-Ľo
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
09.03.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
20-576-1/2020-Ľo
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania, nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania stavby Obnova bytového domu s.č. 2697, Tkáčska 2, Spišská Nová Ves
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
21.02.2020
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
06.03.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
6754
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení TP
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zrušení TP Ľ. Salaj (1958), M. Salajová (1959)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
21.02.2020
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
06.03.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
6725
Názov dokumentu:
Oznámenie o zásielke
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zásielke Miroslav Dzimko 1971
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
21.02.2020
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
06.03.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
6690
Názov dokumentu:
Zrušenie TP
Anotácia dokumentu:
Zrušenie TP Pavel Peter 1975
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
20.02.2020
Registratúrna značka:
49/2020-31-1-8191/2
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
06.03.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
49/2020-31-1-8191/2
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Garčár Ján
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
19.02.2020
Registratúrna značka:
43/2020-31-1-8641/3
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
05.03.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
43/2020-31-1-8641/3
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Koky Miroslav
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
19.02.2020
Registratúrna značka:
23/2020-31-1-6568/4
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
05.03.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
23/2020-31-1-6568/4
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Saksa František
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
18.02.2020
Registratúrna značka:
6166
Autor dokumentov:
Daňový úrad Košice - pobočka Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
03.03.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
6166
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Štuller Ľudovít
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
18.02.2020
Registratúrna značka:
6165
Autor dokumentov:
Daňový úrad Košice - pobočka Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
03.03.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
6165
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Štuller Ľudovít
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
17.02.2020
Registratúrna značka:
20-0652-2/2020-Jr
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
03.03.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
20-0652-2/2020-Jr
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania, upustení od ústneho konania a miestneho zisťovania stavby s názvom "Stavebné úpravy bytu č. 17, Strojnícka 3, Spišská Nová Ves", bytový dom s.č. 2674
«1234»