Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 36

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
19.06.2019
Registratúrna značka:
19769/2019
Autor dokumentov:
Daňový úrad Košice - pobočka Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
03.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
19769/2019
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Sobinovský Slavomír
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
18.06.2019
Registratúrna značka:
275/2018-31-1-16698/5
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
03.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
275/2018-31-1-16698/5
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Mičuda Michal - Verejná Vyhláška
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
17.06.2019
Registratúrna značka:
1 - 17637/2019/30987
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
02.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
1 - 17637/2019/30987
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Drozdy Matej - verejná vyhláška
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
17.06.2019
Registratúrna značka:
1 - 12822/2017, 2018, 2019
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
02.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
1 - 12822/2017, 2018, 2019
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Hanková Janka - verejná vyhláška
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
17.06.2019
Registratúrna značka:
20-3068-9/2018-ZK
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
03.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
20-3068-9/2018-ZK
Názov dokumentu:
Oznámenie o povolení stavby
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o povolení stavby "Obnova bytového domu Koceľova 19, 21, 23, Spišská Nová Ves"
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
14.06.2019
Registratúrna značka:
213/2019-31-1-21982/2
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
29.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
213/2019-31-1-21982/2
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Gardáš Rastislav - Verejná vyhláška
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
14.06.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
29.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
ZÁSADY HOSPODÁRENIA S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI
Anotácia dokumentu:
ZÁSADY HOSPODÁRENIA S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES č. 2/2019
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
12.06.2019
Registratúrna značka:
199/2019-31-1-19575/3
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
27.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
199/2019-31-1-19575/3
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Nemčík Jozef - Verejná vyhláška
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
11.06.2019
Registratúrna značka:
150/2019-31-1-20844/3
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
26.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
150/2019-31-1-20844/3
Názov dokumentu:
Verejná Vyhláška
Anotácia dokumentu:
Stanislav Peter - Verejná vyhláška
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
11.06.2019
Registratúrna značka:
147/2019-31-1-21103/3
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
26.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
147/2019-31-1-21103/3
Názov dokumentu:
Verejná Vyhláška
Anotácia dokumentu:
Smetážko Pavel - Verejná vyhláška
«1234»